Apluzynka
Apluzynka

Francik robiył na hucie Silyjzji na Paruszowcu i szykowała sie tam sylwestrowo muzyka, toż Maryjka radowała sie tymtuplym i gibko, zaroz po Bożym Narodzyniu, wziona tyn sztof do taszki i pojechała cugym do Czerwionki, kaj miyszkała jeji ciotka Anusia, wyuczono szwoczka. Przeca za piyńć dni był sylwester i kto by i tak gibko mioł tyn klajd uszyć. Ciotka Anusia miała mocka roboty, ale niy poradziła swojij bratanicy odmowić. Drabko wziona miara i kozała se obrać Maryjce klajd w takij gazecie „Wykroje i wzory”, kero sie tyż prawie co pokozała w budce z gazetami. Maryjka se wybrała taki modny wzor z pufkami na ramionczkach i z falbankami na dole i na rynkowach. Fajny to był muster, ciotce sie tyż podoboł, a kolor tego sztofu gynał tymu pasowoł, to tyż położyła muster na nylonie i radełkiym objechała po kryskach wzoru. Maryjka tyż czasu niy mitrynżyła i żeby ciotce w robocie ulżyć, chyciyła sie warzynio obiadu ujcowi Johanowi, kery mioł kole trzecij prziść z roboty. Tak to klajd na wieczor był już gotowy do przimiarki, chocioż ciotka chalatała, że tyn sztof nylonowy za fest kiełże, a „Singerka” tyż jest fest wyklamorzono i szewki niy wychodzom za bardzo sztram. Maryjka pedziała ciotce, że pryndzyj niy pojedzie du dom, aż klajd bydzie gotowy, bo i sie niy opłaci dwa razy do Czerwionki jeździć. Toż tak tyż została na noc u ciotki. Z Francikiym sie zresztom tak ugodała, na co sie z chynciom zgodziył, przeca chcioł sie przed chopami poasić, jaki to klajd kupiył swojij babeczce na Dzieciontko. Prziszoł sylwester i wszystko im klapło. Maryjka se dała ondula zrobić tyż nylonowo, takom śmierdzoncom wodom z Progresu, a jak oblykła tyn apluzynowy klajd, to rychtyk wyglondała jak zdrzało apluzynka i Francik yno chodził paradny kole nij i cmukoł sztyjc Maryjka po konsku odkrytych plecow. Miny im zrzedły dopiyro w Casinie, jak wleźli na sala, a tam już dwie taki same apluzynki we falbankach i z pufkami sie kryncom po parkecie. Na dokłodka były tyż trzi dziołchy w takich samych klajdach falszyrmowych, tak samo uszytych, tela że w różowym kolorze. Francik sie ze zgryzoty nadrzistoł jak bela i niy chcioł już słyszeć o angelskich sztofach z falszyrmow.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz