post image
Adwokat Michał Błażyca / Archiwum

 

W środę w redakcji "Nowin" dyżurował adwokat Michał Błażyca, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Żorach. A oto niektóre pytania i odpowiedzi.


Zajmowaliśmy z mężem mieszkanie, które dostaliśmy w użytkowanie wieczyste. Mąż zmarł w 2004 roku, ale w księdze wieczystej wciąż oboje figurujemy jako współwłaściciele tego lokalu. Od jego śmierci ponosiłam zań wszystkie opłaty, w tym także za to użytkowanie wieczyste. Miesiąc temu otrzymałam z sądu pisemne wezwanie do stawiennictwa pod rygorem zamieszczenia ogłoszeń prasowych na mój koszt. Do wezwania dołączony był wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mężu. Wnioskodawcą jest gmina, a uczestnikami postępowania ja i moje dzieci. We wniosku jest napisane, że gmina chce podnieść czynsz za użytkowanie wieczyste. Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi i co mam robić.
Problem wziął się stąd, że po śmierci męża nie było postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dlatego w księdze wieczystej wciąż oboje jesteście współwłaścicielami mieszkania. Zapewne jest tam też ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, które odnosi się do tego, że po mężu są nieujawnieni w niej spadkobiercy. Obecnie sytuacja jest taka: gmina chce dokonać zmian w wysokości czynszu za użytkowanie wieczyste, ale to jest niemożliwe, ponieważ najpierw musi wypowiedzieć warunki obecnej umowy, tymczasem jej stronami jest gmina oraz pani i jej nieżyjący mąż. To jest powód, dla którego sprawa trafiła do sądu, bo nie da się zmienić umowy ze stroną, która nie żyje. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie wiadomo, kto z kim może zawrzeć nową umowę. Warto tu dodać, że w razie śmierci członka rodziny zawsze należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, m.in. po to, żeby uniknąć tego typu kłopotów.

 

Pobraliśmy się z mężem rok temu, mamy maleńką córeczkę, początkowo jakoś nam się układało, jednak z czasem nasze relacje stawały się coraz gorsze. Ostatecznie kilka dni temu wyprowadziłam się od męża i na razie nie wiem, czy w ogóle do niego wrócę. Mój kłopot w tej chwili polega na tym, że w najbliższym czasie chciałam iść z dzieckiem na szczepienie do innej oczywiście przychodni niż dotąd, bo mieszkam u rodziców, potrzebuję więc książeczki zdrowia, która jednak została u męża, a on nie chce jej wydać. Jak ją odzyskać?
Jeżeli nie dojdzie pani z mężem do porozumienia, nie ma żadnej możliwości odzyskania książeczki zdrowia w krótkim czasie, załóżmy miesiąca czy dwóch. W związku z tym, że oboje państwo macie pełnię praw rodzicielskich, zarówno pani, jak i mąż możecie decydować o sposobie leczenia, pielęgnacji czy wychowywania dziecka. Jeżeli nie dogadacie się w kwestii wydania książeczki, może pani skierować do sądu stosowny wniosek, proszę jednak nie liczyć na rozstrzygnięcie w ciągu paru dni, jako że sprawy tego z reguły trwają co najmniej kilka miesięcy.
W związku z tym pytaniem w przyszłym wydaniu wyjaśnimy, komu przysługuje renta rodzinna.
 
Kilka lat temu zmarł mój mąż. Wraz z synem otrzymywaliśmy po nim rentę rodzinną, syn w chwili śmierci ojca był bowiem jeszcze niepełnoletni i chodził do liceum. W zeszłym roku otrzymał pismo, że ZUS powziął informację o tym, że on już nie kontynuuje nauki, a jeżeli jest inaczej, to ma przedłożyć stosowne zaświadczenie. Syn go nie przedstawił, bo rzeczywiście zaprzestał nauki w szkole wyższej, w związku z czym teraz ZUS wezwał go do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Chodzi o okres, w którym pobierał zasiłek, a już się nie uczył. Czy za ten okres nie przysługuje mi wyrównanie renty rodzinnej? Czy mogę zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie renty?
Organ rentowy, w oparciu o posiadaną przez siebie dokumentację lub dołączoną przez ubezpieczonego do wniosku o rentę rodzinną, jest zobowiązany badać uprawnienia do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, jakie przysługiwałyby zmarłemu w dacie śmierci, oraz ich wysokość i ustalić rentę rodzinną po świadczeniu przysługującym w najkorzystniejszej wysokości. Można zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie renty, niemniej z przepisu art. 107a ust. 3 w związku z art. 133 ust. 1 pkt 1 i art. 74 ustawy wynika, że renta dla pani może być wypłacona w wysokości przysługującej jednej osobie dopiero od momentu wstrzymania renty dla syna (istotna jest zatem data, od której wstrzymano wypłatę świadczeń). Takie uregulowanie jest konsekwencją dbania przez ustawodawcę, by zmiany okoliczności faktycznych mające wpływ na wysokość świadczeń były zgłaszane do ZUS bez zbędnej zwłoki.
W związku z tym pytaniem w następnym wydaniu "Nowin" wyjaśnimy, komu przysługuje renta rodzinna i w jakiej wysokości.

 

Pobraliśmy się z mężem sześć lat temu z wielkiej miłości, byliśmy wtedy oboje bardzo młodzi, w związku z czym rodzice męża kupili nam mieszkanie i przekazali mu aktem notarialnym krótko przed naszym ślubem. Niestety nie układało się nam, a obecnie jesteśmy już w trakcie rozwodu. Mamy jednak dziecko, które, jak zakładam, zostanie ze mną. Czy istnieje możliwość, żeby sąd przyznał to mieszkanie mnie i dziecku? Ja pracuję, bo synek chodzi już do przedszkola, ale nie zarabiam tyle, żeby stać mnie było na wynajem.
Nie ma takiej możliwości. Jeżeli mieszkanie zostało notarialnie przekazane mężowi przed waszym ślubem, to jedynym właścicielem jest mąż. Do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego możecie mieszkać razem, potem mąż może panią wyeksmitować, oczywiście na mocy postanowienia sądu. Pani może ubiegać się o mieszkanie socjalne z gminy dla siebie i dziecka, jeśli otrzyma pełną władzę rodzicielską. Jeśli synek zostanie z panią, powinna pani otrzymać alimenty na dziecko, a może i na siebie. O tym zdecyduje sąd.
 
Notowała: Elżbieta Piersiakowa
Kolejny dyżur prawnika w naszej redakcji zaplanowaliśmy na 27 sierpnia (tradycyjnie ostatnia środa miesiąca) w godzinach od 12.30 do 14. W miarę możliwości prosimy przynieść ze sobą dokumenty, prostsze pytania można zadać za pośrednictwem e-maila (redaktor@nowiny.rybnik.pl) lub telefonicznie, jeśli wystarczy czasu.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.