20042308
20042308


Jako że maj się skończył, a czyrwiec to taki miesiąc żyniokow, przipomnieć trza bydzie o weselnych powiarkach, kere do dzisioj jeszcze pokutujom na Śląsku.W kery dziyń, kery miesiąc stanyć przed ołtarzym, jak sie wystroić na te ważne wydarzynie, co i jak robić, żeby potym w życiu niy żałować – wszystko idzie sie dowiedzieć ze starych powiarkow, kere nasze starki od wiekow swojim wnukom przekazywały i dalij przekazujom.Nojbardzij dycko tyczom te przipowiostki młodych paniyn, bo o młodego pona sie tam żodyn nigdy niy staroł. Po chopie to tam wszystko obleci, godały starki.Toż po piyrsze, wesele ni może być zaplanowane na pyndziałek i piątek, jak sie rozchodzi o dni. W pyndziałek sie zaczyno nowy tydziyń i niy może sie łon zaczynać od weselo, a w piątek wszystkigo zła początek, bo bez mała w tyn dziyń już Ewa Adama w raju do grzychu skusiła i Pon Bog ich wygnoł na ziymski padoł. W piątek tyż Jezusa ukrziżowali. Po drugi to miesiąc jest fest ważny, żeby był szczyńśliwy, to musi w jego nazwie być litera „R”, tak jak czyrwiyń (czerwiec). Godały stare przisłowia, że „ślub majowy – grob gotowy” i tego sie trza trzimać. Trza tyż rzykać o pogoda fajno, bo jak dyszcz padze w dziyń ślubu, to tyż źle.Jak już sie młodzi dogodali, kiedy sie żyniom i przidzie tyn ważny dziyń, to muszom na kożdym kroku dować pozor, żeby czego niy zaprać. Do kościoła, jak już lezom, to nojprzod muszom prawom nogom prog przestąpić, bo lewom to by szczyńścio niy zaznali. Muszom tyż dać pozor, coby niy zahoczyć kaj nogom i potoczyć sie, bo cołki życie sie bydom przewracać i z biydy sie niy pozbiyrajom. Jak idom już ku ołtarzu, to młody pon ni może poglądać w strona młodyj pani, podwiel do samego ołtarza niy podyńdom.Nojważniejsze przi ślubie som tyż pieszczonki i trza dować pozor, coby czasym palca niy pomylić, na kery sie jom dowo. Dycko to musi być palec serdeczny, kery jak już sama nazwa godo, jest ze sercym połączony, a śniego przeca cołko miłość sie biere. Ni może tyż pieszczonek spadnyć na ziym, bo to by znaczyło, że młodzi ze sobom niy bydom żyć w zgodzie. Jakby sie tak zdarziło, to musi tyn pieszczonek yno ksiądz podniyść, bo jak jeszcze na palcu niy były, to som niczyje i należom do kościoła.Zdarzi sie tyż czasym, że pieszczonek jest za ciasny i niy chce wlyść na palec, chocioż młody pon sie fest staro go wcisnyć tam, kaj noleży. Znaczy to, że młodzi niy pasujom do siebie i niy wroży sie długigo pożycio w małżyństwie. Jakby zaś sie zdarziło, że młodymu panu niy chce wlyść pieszczonek i młodo pani musi mu w tym pomogać, to znaczy, że cołki życie bydzie baba rządzić chopym.Tak samo jak już sie odchodzi od ołtarza i tyn, kery piyrszy sie obroci ku swojimu wybrankowi, tyn nigdy niy bydzie rządził. Jak przitrefi sie to młodymu panu, to cołki życie bydzie pod pantoflym (toż dowejcie pozor karlusy, jak już tak daleko z wami bydzie).Frele, kiere sie majom wydować, niych tyż pamiyntajom o tym, że ślubny klajd musi być nowy, bo yno nowe rzeczy zapowiadajom bogate życie. Pożyczony od kogoś klajd abo odkupiony mogom ściongnyć jaki niypowodzynie w życiu na sia, jak tyż na ta, kero tyn klajd pożyczała.Zaś młodego pana to niy tyczy, bo bez mała, jak idzie do ślubu w pożyczonym ancugu, to tak choby mioł mieć wiynksze doświadczynie w noc poślubno, bo ancug już roz przi tym był.Jo jednak wszystkim żyniokom godom, coby se tak fest tego do serca niy brali, krom jednego trefionego przisłowia: „Ciynżki kamiyń młyński, ale barzij stan małżyński”.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz