Jak chopy dostali czorne bryle

Ze poczontku to sie baby radowały, że zamiast pić gorzoła a grać we szkata, Ponbóczkowi służom, ale w doma było coroz wiyncy roboty, a że same niy poradziły tego zwładnońć, bezto roz za czos sie kero z chopym powadziła.
Dugo by tak jeszcze trwało, kiejby niy nasza somsiadka Pytlino, co wybrała sie we strzoda na torg do miasta. Nakupiła tam roztomańtych klamorow. Trownica, co w ni wszystek niosła, uszyto była na starego Pytla, bezto sie ji tyn miech po piyntach łobijoł, a co konsek musiala stować, coby se go na plecach poprawić. Łoroz usłyszała, że jedzie fura a zaroz potym farorzowy gos:
– Siodejcie babeczko, to was konsek podwiezymy, jeszcze sie zatela naniesiecie!
Jak już sie znodła na wozie, farorz zaczyni sie dopytować ło cołko familijo:
– A wiycie Pytlino, waszego starego to jo już łod Wielki Nocy we kościele niy widuja, ni ma mu co?
Babie nic niy dała po sie poznać, yno łodpedziała:
– Wiycie, farorzyczku, łostatni roz szeł ze fojtowym Walkiym a Stanikiym Plutom, to by we kościele mioł być!
– Ło, tych to mi ani niy spominejcie- wkurził sie farorz – łoni już łod kolyndy do kościoła niy łażom, gizdy zatracone, jeszcze inkszych psujom!
Farorz sie rozgorszył na fest, ale Pytlino jeszcze bardzi, aż sie w ni warziło!
Jak yno prziszła do dom, narychtowała dobrego jodła a miarkowała, co jeji stary bydzie robiył. A łon pojod se, przeblykł we czyste łachy a szoł do kościoła. Baba zaroz wylazła na góra, bo z wiyrchu było widać cołko łokolica. Tak, jak se myślała: chopy zebrali sie wele młyna a poszli kupom ku chałpie łod rechtora, a co było dali, to już niy widziała, bo ji krze zasłoniały. Hnet na drugi dziyń Pytlino poszła rano do szkoły, niby sie spytać, jak sie jeji synek uczy. We klasie była yno rechtorowo baba a tako modo frelka, co sie miała przi ni uczyć.
Rechtorka porynczyła dziołsze, jak mo dziecka uczyć, a potym wybrała sie do wsi. Po drodze baby se pogodały i Pytlino była w doma!

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz