Godej niy yno po naszymu

Tyn łostatni sie przido, jak łojcowie abo starziki bydom chcieli jechać do Rzimu na pońć, to se weznom takigo modzioka za przewodnika! Już słysza, jak sie tyn modziok łodzywo, że teroz wszyndy po angielsku rozumiom! Jednako jak pojedziecie do Francyje, to dziepiyro sami uwidzicie, jako tam godajom!
Moji znajomki pojechali na weekend do samego Paryża, chocioż po francusku wiela niy poradzili. Myśleli, że sie tam tyż po angielsku dogodajom, bo ta godka im lepszy szła, ale wcale tak niy było! Jakby niy te pora francuskich słow, co ich jeszcze ze szkoły pamiyntali, toby isto ło głodzie bez te trzi dni łostali, bo roztomiłe Francuzy choć po nimiecku a angielsku rozumieli, to yno po swojimu łodpowiadali! Niy dziwowała bych sie, jakby to było kaj na prowincyji, ale we takim wielgim mieście jak je Paryż, to mi do gowy wlyź niy poradzi?! No ale nic sie stym niy do zrobić: kożdy mo prawo godać, jak mu sie podobo, a że je u sia, to se godo po swojimu. My Ślonzoki tyż tak robiymy, bo przeca momy swoja godka a radzi jom używomy! Jednako u nos w doma dycki sie godało, że trza sie umieć chociaż ze swoim somsiadym, co miyszko za miedzom, dogodać, bezto do nauki cudzych jynzykow nos łojcowie gnali. Mie sie już tyż przidarziło, że choć pora cudzych jynzyków jako – tako znom, to żech sie niy dogodała. Za to rada spominom jedna wycieczka, kaj my przi łobiedzie siedzieli ze Madziarami. Tyn jejich jynzyk je taki, że człowiek nic a nic niy rozumi, ale jedyn chop umioł troszka po nimiecku. Jak sie potym łokozało ło wiela myni niż jo, jednako my se piyknie pogodali: troszka gymbom a reszta na migi! Łod tego czasu wiym, że rynce sie tyż we godce przidajom, a nikedy bardzi jak gymba! Jednako nojśmiyszniejszo godka miałach ze jednom Japonkom. Wziyny my kartka papioru a dugopis i tak my se malowały bez dwie godziny! Zdało nom sie, że my sie gryfnie rozumiały, ale eli to była prowda?

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz