Listopadowe starości

Gospodorze muszom przed mrozami poskludzać wszystek ze pola, coby dobytek mioł co jeś bez zima. Kartofle a kapusta zabrogować trza, a łostatni jabka posrywać ze stromow!
Potym nawiyź wonglo, abo drzewa, podle tego czym kery poli. Niy wiym, eli wiycie, że polyni drzewym tyż ni ma ekologiczne, bo do luftu sie dostanom „węglowodory aromatyczne” (zatym jeszcze na to naszego ślonskigo miana ni momy!), a mie sie dycki zdało, że to je fajnie, jak drzewym ze pieca wonio! A teroz na polyni we kominkach trza bydzie mieć pozwolyni, jako to sie tyn świat gibko zmiynio, że my, starzi już niy poradzymy za nim nastyc? No, bo co byście padali na taki tref: moj znajomy gospodorz mioł kupa pola, kaj sioł dycki obiyli, bezto mioł zatela słomy, a niy było co śniom robić. Pora lot nazod, taki dwa szpece łod ekologiji mu doradzili, coby se postawił piece na słoma, bo te obiyli przed sprzedanim musioł dosuszać. Jak mu poradzili, tak chop zrobił, yno że teroz to już ni ma ekologiczne, bo ze polyni słomom idzie do luftu zatela chloru!
Teroz to sie już chałpow niy gaci przed zimom, ale ło łokna a dźwiyrze zadbać trza, bo inakszy wiater bydzie po chałpie huloł! Ale trza tyż pamiyntać, coby niy przedobrzić, a sie potym czadym niy podusić. We tych chałpach, co plastikowe łokna majom ludzie sie uskargujom na „cofka”, bez dziura do komina kurz ze dachu leci, abo zimny luft i cołki grzoci je na nic!
Baby tyż majom kupa roboty we chałpie: łokna pomyć po lecie, gardiny a forhangi (nikerzi godajom zaciongaczki abo boki) wyprać, nowe pobiglować a powiesić, a jak sie do, to pierziny jeszcze wyluftować przed zimom i tepichy a chodniki przed Godnimi Świyntami jeszcze wyrychtować, potym ciepłe lonty wyluftować, coby kulkami na mole niy woniały! Chocioż tu tyż sie zmiynio, bo jo łostatnio taki szkartki na mole kupiła,co piyknie woniały, a skuteczne fest były!
Zaroz przidzie Adwynt, a wtynczos sie już nic na dworze niy robi!

Komentarze

Dodaj komentarz