U wdowy chlyb gotowy

Jasne, że tako baba już cosikej za sobom miała. Jak łoba ze piyrszym chopym lyniwi niy byłi, to sie isto czego dorobili. Niyjedna wolała jednako robotnika se najońć, jak jom stać było, a sie niy wydować, bo niy wiedziała, jaki tyn drugi chop do ni a do dziecek bydzie? A potym przidom spolne dziecka i drugimu tatulkowi może sie łodmiynić tak, jako to było u naszyj somsiadki. Chop mioł swoji dziecka, baba swoji i jedne spolne kukulontko! Skuli tego była tam sztyjc zwada, bo matka na swoich bajtli nic padać niy dała, a fater tyż swoich bronił i nojgorzi na tym tyn spolny łeboń wychodził, bo czasym za niy swoji winy bez rzić łod łojca abo matki dostoł!
Jak se baba gibko drugigo chopa wziyna, to ludzie na to krziwo patrzeli a godali, że jeszcze niyboszczyk niy wychłod, a łona już sie ze drugim ścisko! A niy dej Boże, jak se wziyna modszego, to tyż na nia przezywali, że je tako wizgerno a do chopa jom ciągnie! Yno chopom żodyn nic niy godoł, jak se drugo abo trzecio baba broł, a jeszcze inksi mu społczuli, no bo co taki chop mioł robić, jak w doma ze poł tuzina drobiazgu mioł? Wiym coś ło tym, bo starzik łod moji mamulki sie aż sztyry razy żynił!
A te chopy, co se wdowy brali, tyż roztomańcie mieli: jednym baby były rade, inkszych fest do roboty gnały, bo z gołom dupom do dom prziszli, a teroz gospodorza pełnom gymbom by grać chcieli! Nikery sie ze wdowom skuli majontku łożynił, a potym breweryje we chałpie wyprawioł abo dziecka katowoł, baba dołokoła chałpy przeganioł, jak prziszoł ze kaczmy wypity abo za cudzymi babami lotoł, jakby mu kery łogon nasolił! Sami widzicie, że to niy było tak łaps!
Moja somsiadka, co była ze Poznańskigo, rodym dycki godała tak: Każda wdowa zalety męża pierwszego pamięta, a wady z nim chowa! Wiyncy wom godać niy musza, sami se to łosondzicie?! Tak to tych, co sie po drugi pożynili, a we zgodzie żyli, mało we mieście abo we wsi było, bo co prowda u wdowy był chlyb gotowy, ale czasym kościom w karku stowoł, jak niy był życzony!

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz