20044011
20044011


Kapusta prziwioz jedyn pampoń z Wilczy, od kerego my dycko brali, bo była według starki nojlepszo. W piątek starka zrobiyła ogiyń w kuchni pod blachom i wraziyła potym na glut wyciągnyto ze zielozka dusza. Jak ta była fest rozczerwiyniono, to wciepła jom do tyj nowyj beczki, do keryj przed tym już wloła poł kibla wrawyj wody. Para buchła tako, że my zaroz odskoczyli. Starka przikryła jom czystom chadrom, a potym przicisła jeszcze tym waszpekiym i pedziała, że tak bydzie stoła ta beczka do jutra. W sobota już rano jechoł żech z wozkiym po hebel do krążanio kapusty, kery chodziył po ludziach i kożdy po koleji mioł go zamowiony na jedyn dziyń. Starka w tym czasie wyloła woda z beczki, kero sie zrobiyła bronotno i myła jom pora razy czystom zimnom wodom. Potym tata pokrążoł do waniynek cołko kapusta, ale musioł iść na drugo zmiana do roboty i teraz ni mioł kto kapusty podeptać. Dycko to tatulek robiył. Starka pedziała, że pódzie sie sąsiada spytać, eli by nom tyj kapusty niy udeptoł, bo mama niy umiała, a to to tyż musi być odpowiednio woga. Aleks sie zgodziył i za poł godziny już moczył nogi w garcu z mydlinami, kery starka przirychtowała. Potym mu dała do obleczynio taki biołe galoty z krotkimi nogawicami i Aleks z wyparzonymi szłapami wloz do beczki, w keryj na dnie starka poukłodała liście z czerwonyj ćwikle. Aleks deptoł a deptoł, a my prziglądali sie tymu i dokłodali sztyjc nowyj kapusty, kero starka co chwila posypowała solom. Co jakiś tyż czas gorczkiym ubiyrała wycisnyto woda, coby za dużo i niy było. Jak już było z trzisztwierci beczki udeptanyj, starka sie podziwała na Aleksa, a tyn trzimie w gymbie swoja niyodłączno faja, ale bez cybucha.– Aleks! Kaj mosz cybuch z twojij fajki? – pyto starka – Przeca jeszcze niydowno ci sie kurziło śniego.– Jeronie! – padoł Aleks – rychtyk, ani niy wiym, kaj sie podzioł.Ale starka wiedziała, kaj go szukać, miłego Aleksa z beczki wygnała i zaczła wybiyrać ta udeptano kapusta. Cybuch sie znojd, prawie na dole beczki.Kapusta trza było zaś od pamponia prziwiyź i za tydziyń wszystko od nowa, tela że już tatulek jom udeptoł.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz