Co sie downi jodało we Wilijo?

U nos w dōma, na śniodani my dostali po kōnsku suchego chleba, abo mało żymła a gorczek czornyj kawy z cygoryjōm, ale bez cukru, do zapicio. Jo bych ani tego niy jadła, ale starka dycki godała, że trza, bo to je praje post! Mie sie tyn post zdoł ôgrōmnie gupi, bo jak to je, że cołki dziyń czowiek nic do gymby niy wrazi, a we wieczōr sie tela najy, że go potym brzuch boli, a musi brać fefermincowe kropki na trowiyni! Ciynżko bōło doczkać do wieczerze, jak coluśki dziyń cosik sie warziło, a piyknie wōniało w całyj chałpie! Nojgorsze, że ani poszkubować jodła niy szło, bo starka nos warowała, że to sie zaroz wszyjscy ô tym dowiedzōm, bo krziwo jscać bydymy! Tako gańba! Jednako to niy bōło jedine straszyni dziecek we Wilijo. Ustrojôno chojinka stawiało sie dycki we izbie kaj szło ôkno uchylić, coby Dzieciōntko mogło podarōnki prziniyś, ale zaglōndać tam dziecka niy śmiały! Ale jak sie już zećmiyło, to my, dziecka, wypatrowali tyj piyrszej gwiozdki jak zbawiynio! Po tym wszyjscy siodali ku stole wedle porzōndku a wieku: starka na pojstrzōdku, po boku mamulczyna siostra a my z ôjcami, nikedy tyż jako zaproszōno sōmsiadka, abo sōmsiod, co na Wilijo sami ôstali. A naprociw starki stoł pusty stołek, a jedyn talyrz, co sie jodła na nim niy kładło. To bōło miejsce do tych wszyjskich, co poszli już do Pōnbōczka, ale we Wilijo dycki dostowali „przepustka” ze drugigo świata, coby sie na Ziymia podziwać na „stare śmieci”. Potym my wszyscy stanyli, porzykali za nos, żywych i za duszyczki a siodali my do jodła. We kożdej chałpie tyn porzōndek przi wieczerzi je troszka inakszy, ale wszyndy po piyrsze jy sie zupa. U nos to bōła moczka, siymiyniotka ze grzybami abo kōnopiotka, potym jedli my kapusta kiszōno ze grochym abo ze grzybami, ku tymu kaper abo harynek we ôccie, zimioki abo chlyb, a na koniec makōwki a babōwki. Po jodle my Pōnbōczkowi podziynkowali, a podzielyli sie ôpłatkym. A jeszczech ô śpiywaniu kolyndōw bez godzina przepōmniała!
Roztōmili, Wesołych Świont!

6

Komentarze

  • Grymlino. Do Krzysztofa 07 stycznia 2020 15:18Witom, moga yno łodpedzieć jako warzili u nos w doma: Siymiyniotka to boła zupa ze grzibow, a dowalo sie do ni pomielone siymie lniane. Nasz somsiod godoł tyż na to posmarkano zupa, bo tam te siymie boło czuć. Moja starka warziła tyż zupa ze konopio, to samo robiyła tyż mamulka lod mojigo chopa, chocioż miyszkala kole Mikolowa. Ta zupa mi dycki logromnie niy smakowała, ale roz dostałach troszka na sprobowani łod kamratki i ta boła ło niybo lepszo, bo to bezmała trza umiec uwarzić! Je prowda, że na konopiotka nikerzi tyż godajom siymiyniotka, bo łobie zupy sie warzi ze siymiynio (po polsku ze nasion). Toż życza Wom smacznego!
  • Krisztof Konopiotka abo siymiyniotka 05 stycznia 2020 13:27Niy poradza spokopić, Jak to je s tom konopiotkom a siymiyniotkom, jedni padajom co to je to samo??? Łońskigo roku dostołech krauza konopiotki na skosztonek, monyj kiedy trefi mi się siymiyniotka.
  • anonim Do Jany 29 grudnia 2019 17:53Dziynkuja serdecznie za komyntorz! Piyknieście to napisali, we kożdej chałpie je troszka inakszy, ale wszyjscy świyntujymy we jednym czasie!Tyż pozdrowiom, a raduja sie na dalsze komyntorze :)!
  • Jana wilijo 28 grudnia 2019 11:26przed Godnymi Świętami piykło sie kołocze. Pod każdom parzom niosło sie jedyn kołocz. Jedyn był ze syrym drugi z makiem. Do piekarza było połtora kilometra, u piekarza cało wieś z kołoczami. We wilijo post od rana, wszyscy pościli - bez wyjątku. Tata z ujkami musieli wypić naparstek kolorowej gorzołki - by zaloć roboka. Jak błysła piyrszo gwiozdka siadało sie do wieczerzy.modlitwa, opłatek, życzenia i zaczynało sie wilijo. U nas była grochowka, ryba, opiekany ślydź, zimioki, moczka makowki i obowiązkowo kompot z banie. potym sie oglądało co pod choinka Dzieciątko przyniosło, śpiewało sie kolyndy a przed jedynostom wychodziło sie na pastyrka. Do kościoła było 4 km, szło sie piechty a żeby se siednoć trza było iść 1,5 godz. pryndzy. W piersze święto na łobiod zupa z nudlami, gęś /własnego chowu/czorne kluski i modro kapusta. Zawsze przed świyntami mama , ciotki abo babka posyłały nas - dzieci z paczkami do samotnych i biedniejszych. To mi dzięki Bogu zostało do dzisiej. To były piekne czsy. Pozdrowiom świątecznie.
  • Grymlino. Do Miglanca 27 grudnia 2019 19:00Dziynkuja Wom za komyntorz! Jako żech napisała, we kożdyj chałpie to je inakszy. We kościele tyż godajom, coby dzielić sie łopłatkiym przed wieczerzom, ale tam trza jeszcze se życzynia poskłodać, a glodny czowiek ni ma ku drugimu fest życzliwy, bezto moja starka godali, coby życzynia skłodać po wieczerzi, bo tak je lepi. :)! Niy darmo Polocy godajom: Jak w żołądku pusto - w głowie groch z kapustą. A co Wy ło tym myślicie?
  • Miglanc Opłotek po wieczerzy? 25 grudnia 2019 00:44To nie było tak, co najpierw modlitwa, opłotek, wieczerza, kolyndy, podarki (i telewizjo)?

Dodaj komentarz