20050606
20050606


Na Śląsku kanarkorzy jest możno wiyncyj niż gołymbiorzy i tyż majom swoji ferajny, kaj sie spotykajom i dzielom sie swojimi doświadczyniami, ale niy tak do końca. Kożdy jednak hodowca mo swoji tajymnice, kere mu tatulek abo starzik przekozoł, kerzi tyż chowali kanarki i tego żodyn niy wyzdradzi. Przeca rozchodzi sie niy tela o sama farba tych ptokow – chocioż to tyż ważne – ale o to, jaki bydom miały głosy, bo to jest najważniejsze przi kanarkach. Przeca te wszystki ferajny co jakiś czas robiom konkursy śpiywu. Trza tu pedzieć, że yno samce śpiywajom i to najlepij w lutym, bo w tym miesiącu ich dzikie przodki na tych Wyspach Kanaryjskich szukajom najpiykniyjszyj samiczki. Chopy obsypujom swoja wybranka drogimi gyszynkami, żeby sie przipodobać, zaś biydny kanarek yno piyknym śpiywym może tako samiczka do swojigo gniozda zwobić. Dobrze jednak, że u ludzi jest inaczyj, bo tyn, kery poradzi fajnie śpiywać, miołby cołki harym, a tyn boroczek, kery ni mo głosu, zostołby starym kawalerym. Z drugij strony to po ślubie i tak wiynkszość chopow ni mo nic do powiedzynio, yno musi tak tańczyć, jak mu babeczka zaśpiywo, i tym sie od kanarka rożniymy.Kanarkorze jednak muszom te swoji pory tak porzić, żeby jednak samce, kere sie wyklujom, erbły od swojigo tatulka to, co najważniejsze. Kiedyś to nawet ze szczygłami i konopami porzili swoji kanarki i godali na te młode potym „bastardy”, ale teraz tego niy wolno robić i szczygłow ani inkszych dziko żyjących u nas ptokow niy śmi sie trzimać w klotkach.Ni ma żech taki szpec od kanarkow, chocioż śpiyw od nich mi sie fest podobo, ale dopiyro mi kamrat Leuś z Popiylowa, kerymu tela dyplomow kanarki porobiyły, że mog by nimi cołko izba wytapetować, pogodoł o tych rostomajntych głosach, kere sie najbardzij liczom na konkursach śpiywu.Jo yno słysza, że dejmy na to kanarek gwiżdże roz ciynij, roz grubij abo ciszyj i głośnij, ale to ni ma tak łaps. Kanarki umiom „szwiry”, „szokle”, „flyjty”, „dzwonki”, „dyntki”, „tury”, „hohlknorry”, „kolery”, „glukoty”... i dalij już niy pamiyntom, jaki jeszcze. Kanarkorze niy ciyrpiom, jak sie im powiy, że kanarek piyknie gwiżdże.Na takich zawodach śpiywanio syndzie poradzom kożdy fałszywy głos wychycić, chocioż te kanarki z pior wyskakujom, żeby najlepij wypadnyć. Wszystki „grzechotki”, „chrapania”, „gyngania”, „klekotania”, „ćwiyrkania”, „gwizdania” umiom takigo kanarka wyeliminować abo w nojlepszym przipadku na końcu listy ustawić.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz