20050914
20050914


Czamu o tym tu pisza? Bo dziwne mi sie wydowo, że tukej tak mało dzieci poradzi doprowdy godać po naszymu, totyż marny widok czeko ta nasza godka.Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te dziecka ni majom sie z czego naumieć tyj godki. Tam kaj jeszcze starziki miyszkajom ze swojimi wnukami, to zaroz poznać. Najgorzij jest z tymi dzieciami, kere by chciały godać po ślonsku, ale ni majom sie od kogo i z czego nauczyć. Nikere rechtorki tyż te konkursy traktujom jak z musu, bele by yno ktoś z jejich szkoły coś tam pedzioł, ale jak i co, to już jest inkszo pora galot. Klepiom potym te dziecka jedno i to samo na spamiyńć wyuczone. Łoński rok to na jednym konkursie musieli my wysłuchać sztyry razy „Pan Hilary” i z trzi razy „Uwe i Wili”. Wiycie co, żol mi tych dzieci było, ale nerwy to nos brały na tych, kerzi ich do tego przigotowali.W dwoch szkołach wystympowały dzieci z bojkom o Kopciuszku. Coż kiedy ta bojka nazywali „Ciaprok”. Tymu, kto zrobiył z Kopciuszka Ciaproka, to bych osobiście medal z preswusztu powiesiył. Jak tyż to idzie tak przełonaczyć znaczyni Kopciuszka?Ciaprok znaczy po naszymu takigo flyjtucha i umazańca. Słowo fest poniżajonce, a Kopciuszek był czystom dziywkom i musioł u macochy dbać o czystość i wszystkich obrobiać.Piyrwyj, jak było dużo dziecek w rodzinie, to łojcowie czasym posyłali te najstarsze cery na służba do bogatszego pamponia na gospodarstwo abo do jakigo majontku. Tam tako dziywka do roboty wszystko musiała pucować, pomywać i zamiatać – jak Kopciuszek. Jakby niy była czystości nauczono, toby jom ze służby wygnali i kaj tu na tako pedzieć ciaprok?
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz