20051009
20051009


Wspomniało mi sie to prawie teraz od piyrszego marca, kiedy to już niy trza autokiym jeździć ze zapolonymi światłami. Co mo piernik do wiatraka – powiy niyjedyn – przeca to ni mo żodnego zwionzku z chodzyniym na wagary. Nic bardzij mylnego, bo teraz widza, wiela to ludzi na szkoła „kamiyniami ciepało” i uciekało z fizyki. Teraz im tego brakuje, i to sromotnie.Oglondom telewizor i tam zdałoby sie ludzie, kerzi muszom coś wiedzieć, godajom tak, choby yno z fizyki uciekali na bula. Kożdy prawi, że szkoda, co w Polsce tego przepisu jeżdżynio na światłach niy zrobiom na cołki rok, że to jest bezpieczniejsze i nic niy kosztuje. Akumulator niy ciyrpi z tego powodu, żarowki tyż sie niy przepolajom i nic yno tyn przepis przeforsować. Za dwa dni słuchom radia kierowcow i zaś to samo słysza, że to nic niy kosztuje, czy auto jedzie ze załonczonym światłym, czy bez, bo silnik i tak musi chodzić i alternator prond wytwarzo.Tukej mie już ruszyło i zaroz żech zaczon dzwonić do tego radia, ale na szczyńści niy dostoł żech połonczynio, bobych ich możno obraziył.Jo chodziył tyż na bule, ale nigdy z fizyki, bo to był moj ulubiony przedmiot. Toż z tyj nauki wiym, że ni ma nic za darmo w przirodzie i żeby tyn prond na zasilanie tych żarowek mog powstać, trzeba jedyn rodzaj energie na drugi zamiynić. Totyż auto na światłach poli przeciyntnie o jedyn liter bynzyny wiyncyj na sto kilometrow. Teraz se policzcie, wiela tu yno na Ślonsku jeździ dziynnie autokow i wiela one do kupy przez te światła mogom wiyncyj produkować dwutlynku wyngla. Niy godom już o inkszych szkodliwych gazach. A kożdy chce, żeby jego dziecka i wnuki były zdrowe. Może przi włonczonych bez cały rok światłach trocha bezpieczyństwo zysko, ale podwojnie inaczyj sie zdrowie traci.Nic ni ma za darmo w przirodzie, yno trza śniom umieć sie dogodać.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz