20051211
20051211


Dziecka jednak nigdy takimi powiarkami sie niy interesowały i dalij sie tym niy przejmujom. Niy słuchajom swojich starkow i łojcow, że sie majom ciepło oblyc, jak idom na dwor, no i niy skokać po nojwiynkszym śniegu abo po kałużach. No ja...! Teraz człowiek mondry, ale za bajtla chyba żodyn niy był lepszy. Kaj jaki nojwiynkszy zumiynt, tam sie skokało, abo kto by niy pamiyntoł tych orłow robionych na śniegu. Na sonkach, nartach czy szlincuchach jeździyło sie do samego cimoka, a potym du dom sie przichodziyło z przemoczonymi szkarbołami i niyroz za kark śniega naleciało i tyż tego mokrego krziża sie niy czuło. Jak sie sciongało strzewiki i galoty taki przemoczone, to trza było lygać na delina i mamulka na gwołt ciongła za nogawice, a niyroz jak sie sztof z tych galot zbiegnył, to trza było na szewku popruć, co tako biyda ze ścionganiym była. Niy dość tego, to potym sie okozało, że szłapy biołe cołki i pozmyrszczane jak rompla od spodku i na dokłodka tak uziombało, że trzynsowka brała. Najgorzij, że starka zaroz naszykowała zimnyj wody do waszpeka i trza było siednyć na ryczka i te zmarznyte nogi do tyj zimnyj wody wstyrkać, a tak by sie ich chciało do ciepłyj wrazić. Nic z tego, już starka dobrze wiedziała, co robi, dopiyro niyskorzij dolywała po troszce coroz to cieplejszyj wody. Na końcu woda była tak wrawo, że zaś parziło i jak już wytrzimać niy szło, to kozała starka sie pouciyrać i owinyła dekom całego. Potym trza było wypić cołko szolka goroncego teju lipowego ze sokiym z malin i takigo zababulanego dekom posłała do łożka i przikryła pierzinom. Goronco sie tak robiyło, że yno przichodziła chyńć wystyrczyć noga abo rynka, ale starka cały czas wachowała i sztyjc prziciskała pierzinom. Jak już człowiek był spocony i cołki mokry, to pouciyrała mie suchym ryncznikiym, do suchyj piżamy i spać. Rano sie człowiek budziył zaś zdrowy, bez rymy i kaszlu. Nikedy jednak niy pomogały te starczyne lyki z Bożyj aptyki i jak sie wpadło na stawie pod zarabowany lod aż pod parza, to trza było dłużyj w tym łożku leżeć.Dzisioj to jak bajtel przidzie du dom i zacznie trocha kucać, to sie żodnymu niy wspomni o tych starczynych metodach. Zaroz sie dowo jakiś pile łykać, kere w telewizorze za minuta lyczom z chrypki i rymy, abo co gorzij dowo sie antybiotyki, kere tam komuś zostały z ostatnigo razu. Do dochtora sie dociś niy idzie i czeko sie na ostatni momynt, a potym zapolynie płuc i inksze komplikacje.Brakuje dzisioj tych starek, kere dycko w swojim bifyju miały suszone kwiyci lipowe i flaszka soku malinowego swojskij roboty.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz