post image
W szpitalach brakuje pielęgniarek / Pixabay

Tysiąc złotych – tyle ma wynosić stypendium, które władze powiatu wodzisławskiego chcą przyznawać studentom pielęgniarstwa. Warunkiem będzie podjęcie pracy w tutejszym szpitalu.


Aby zachęcić młodych ludzi do rozpoczynania studiów na kierunku pielęgniarstwo, a także do późniejszego podejmowania pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śląskim oraz w Rydułtowach, władze powiatu szykują dla nich program stypendialny. Podczas jednego z ostatnich posiedzeń zarząd powiatu przyjął i skierował do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

- Już od października na okres 9 miesięcy chcemy oferować studentom 1000 zł brutto miesięcznie. Warunkiem będzie podpisanie umowy zobowiązującej, po zakończeniu nauki, do podjęcia pracy w naszych szpitalach przez minimum trzy lata - wyjaśnia starosta Leszek Bizoń.

Władze powiatu mają nadzieję, że pozwoli to uzupełnić braki kadrowe wśród pielęgniarek. Szpital powiatowy, podobnie jak wiele innych placówek w kraju, boryka się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wykazała, że z roku na rok znacząco maleje liczba pielęgniarek. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Krzysztof Kowalik, do roku 2022 stan zatrudnienia może zmniejszyć się w wyniku naturalnych odejść (emerytury) o 43 etaty. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu wynosi 49 lat, co w ocenie dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.