post image
Wody Polskie Gliwice Nadmiar wody z Odry rozlał się w suchym polderze

Nie zmienia się sytuacja w regionie Odry. Na wszystkich posterunkach wodowskazowych w Chałupkach, Olzie, Krzyżanowicach i Raciborzu poziomy wód w dalszym ciągu  przekraczają stany alarmowe, przy czym obserwuje się tendencję spadkową. 

Na dopływach rzeki Odry występują stany wysokie lub tzw. woda brzegowa. Obserwuje się duże zawodnienie terenów położonych wzdłuż cieków. Podobnie sytuacja kształtuje się na obszarach, w których odnotowano stany ostrzegawcze – informują Wody Polskie w Gliwicach. 

W piątek miały również miejsce lokalne podtopienia. Woda wystąpiła z zawala na ciekach Osobłoga, Biała, Rzymkowicki i Broniewiecki. Zostały zalane grunty rolne. Nie było zagrożenia dla zabudowy mieszkalnej.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.