www.zory.pl / To szansa dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
www.zory.pl / To szansa dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Projekt „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” skierowano do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkających w Żorach, zwłaszcza w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy (Gwarków, Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka, okolice ul. Promiennej, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich).

Chodzi o żorzan w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiet, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, po 50 roku życia oraz nisko wykwalifikowanych - z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 – wylicza biuro promocji, kultury i sportu urzędu miasta.
Realizacja przedsięwzięcia ma podnosić kompetencje tych osób i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Bez ponoszenia żadnych opłat mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. 

- Interdyscyplinarny zespół specjalistów wspiera uczestników projektu na każdym etapie poszukiwania pracy – od momentu diagnozy problemu, do chwili podpisania umowy z nowym pracodawcą! Uczestnicy projektu mogą też za darmo uzyskać wsparcie szkoleniowe, w tym wziąć udział w szkoleniach i kursach zawodowych – słyszymy w magistracie.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji uzyskamy pod numerem telefonu: +48 533 110 921 od Bożeny Bilich, koordynatorki projektu.

Uwaga! Ze względu na niebezpieczną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS COVID-19 konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania w ŻCOP! - Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 32 43 55 111 oraz pod adresem: biuro@cop.zory.pl – zachęca centrum.

Komentarze

Dodaj komentarz