zlota-jesien-dps.pl
zlota-jesien-dps.pl

Już na początku września dyrektor raciborskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Małgorzata Krawczyńska, przystąpiła w imieniu Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu, w ramach którego wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS.

Celem projektu było bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki społecznej. Działania zaplanowane w projekcie miały na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, czyli osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Łącznie z wrześniowym dofinansowaniem pozyskano ponad 614 tysięcy zł.

Komentarze

Dodaj komentarz