UM Żory / Żorski rynek ubiegłej zimy.
UM Żory / Żorski rynek ubiegłej zimy.

„Zapraszamy do zapoznania się ze spisem adresów i numerów telefonów do osób i instytucji związanych z organizacją „Akcji Zima 2020/2021” w naszym mieście. Pod tymi numerami można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg. Przewodniczącym zespołu „Akcji Zima” jest Anita Materzok - naczelnik wydziału infrastruktury miejskiej i inwestycji Urzędu Miasta Żory” - czytamy w komunikacie.

Oto osoby odpowiedzialne, do których możecie dzwonić w razie ataku zimy:

1. Anita Materzok, przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 2020/2021
Urząd Miasta Żory,
al. Wojska Polskiego 25
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 272

2. Marek Bitner, z-ca przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 2020/2021
Urząd Miasta Żory,
al. Wojska Polskiego 25
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 278

3. Adam Zniszczoł, wykonawca Zimowego Utrzymania Miejskich dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów
Żory, ul. Okrężna 5
całodobowy:  728393617

4. Sławomir Jędrzejczyk
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta Żory,
Rynek  9
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 170
całodobowy: 604 145 600

5. Agnieszka Chrobasik
Wydział Edukacji -nadzór nad prawidłowym utrzymaniem placówek oświatowych
Urząd Miasta Żory,
Rynek 9
w godz. 7:30 - 15:30
tel. 32 43 48 124

6. Renata Sułkowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach -
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników
Żory, os. Korfantego PU-11
w godz. 7:00 - 15:00
tel. 32 47 88 162
od godz. 15:00
885 442 885 lub 885 771 551

7. Marian Starzykowski
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” -
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników
Żory, os. Powstańców Śląskich 3 B
w godz. 7:00 - 15:00
tel. 32 43 41 901
od godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta Pogotowie Awaryjne
tel. 32 43 43 690

8. Andrzej Łęgosz
Zarząd Budynków Miejskich -
nadzór nad prawidłowym utrzymaniem obiektów budowlanych,
dróg wewnętrznych i chodników
Żory, al. Wojska Polskiego 4a
całodobowy: 32 43 56 464 lub 32 43 56 344

9. Andrzej Pilny
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej -
działania interwencyjne, klęska żywiołowa
Żory, ul. Ogniowa 10
całodobowy  32/4345438, 32/4345439
alarmowy 998

10. Agata Głowacka, Łukasz Orłowski
Komenda Miejska Policji - działania interwencyjne, klęska żywiołowa
Żory, ul. Wodzisławska  3
32 47 88 200
32 47 88 291 i 292
32 47 88 255
alarmowy: 997 lub z sieci komórkowych 112

11. Beata Błasiak
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - działania interwencyjne, klęska żywiołowa
Żory, ul. Wodociągowa 10
w godz. 7:00 - 15:00
32 43 44 631   
32 43 44 632
693390973
całodobowy: 32 43 41 915

12. Henryk Niechoj
PTEP S.A. Ciepłownia Żory  - działania interwencyjne, klęska żywiołowa
Żory, ul. Pszczyńska 54
całodobowy: 606146564

13. Rafał Zgoda
OBI COMPLEX Rafał Zgoda -  działania interwencyjne w zakresie oświetlenia
ulicznego
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
dyspozytor tel. całodobowy: 691 718 018

14. Dariusz Wachowiak
Elektroserwis B.D. Wachowiak Sp. z o.o.  – działania interwencyjne w zakresie sygnalizacji świetlnej
ul. Powstańców 15B, 41-400 Mysłowice
całodobowe
pogotowie sygnalizacji telefon podstawowy nr: 515 172 565.
(do 31.12.2020 r.)

15. Eugeniusz Piecha
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - działania interwencyjne, klęska żywiołowa
Żory,  ul. Dąbrowskiego 20
32 43 41 224 wew. 307

16. Pogotowie Energetyczne (awarie energii elektrycznej)
działania interwencyjne, klęska żywiołowa
całodobowy: 32 30 30 991,
alarmowy: 991

17. Pogotowie Gazowe (awarie sieci gazowej)
działania interwencyjne, klęska żywiołowa     
całodobowy: 32 42 23 419,
Pogotowie Gazowe: 992

Komentarze

Dodaj komentarz