www.jastrzebie.pl Helena Zarzecka została dyrektorem Daru Serca w trudnym czasie pandemii
www.jastrzebie.pl Helena Zarzecka została dyrektorem Daru Serca w trudnym czasie pandemii

Helena Zarzecka jest pracownikiem socjalnym z 31-letnim doświadczeniem. Kierowała między innymi Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Pracowała też w specjalistycznym ośrodku wsparcia oraz ośrodku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Budowanie dobrego i przyjaznego domu pomocy społecznej i rodzinnej atmosfery w oparciu o poszanowanie godności i intymności mieszkańców, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zrozumienie i empatia oraz budowanie wzajemnego wsparcia. Naszym podstawowym celem jest dobro mieszkańców – tak mówi o swojej wizji kierowania placówką.

Wśród najpilniejszych potrzeb Daru Serca zauważa konieczność rozbudowy i zwiększenia ilości miejsc oraz rewitalizację ogrodu i połączenie go z tarasem jadalnianym, z czego ucieszyliby się mieszkańcy Domu i ich rodziny.

Zmiana na stanowisko dyrektora nastąpiła w trudnym czasie pandemii.

- Przejęcie kierowania domem w czasie pandemii było dla mnie dużym wyzwaniem. Poradziliśmy sobie jednak z brakiem personelu z powodu nałożonej przez sanepid izolacji czy kwarantanny oraz zapewnienia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym całodobowej opieki, gwarantując przy tym maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkim dookoła – przyznaje nowa szefowa. 

DPS szybko pozyskał wolontariuszy. Został wsparty przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Wojsk Ochrony Terytorialnej w Katowicach i urzędu miasta.

W Darze Serca mieszka dziś 31 osób. O mieszkańców dbają pielęgniarki i pracownicy socjalni. Najmłodszy domownik ma 50, najstarszy 91 lat. Są to osoby niesamodzielne, chore, często niepełnosprawne, których rodziny nie mają możliwości zapewnienia im opieki. Kieruje ich tu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i aktualnie nie trzeba oczekiwać w kolejce.

Helena Zarzecka zapewnia, że Dar Serca to miejsce przyjazne mieszkańcom, zapewniające poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

- Świadczymy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjalne, żywieniowe, pralniczo-krawieckie i religijne, zaś wykwalifikowany personel stara się oprócz opieki zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort psychiczny, aby mieli poczucie, że zamieszkanie w tej placówce to kolejny etap ich życia mogący przynosić im radość i uśmiech – wylicza.

Komentarze

Dodaj komentarz