Kto powinien odśnieżyć chodnik przed posesją?

Urzędnicy z Wodzisławia Śląskiego przypominają, że właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za usunięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, które znajdują się na chodnikach wzdłuż ich posesji.

- Nakazuje to art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. - informują urzędnicy.

Są jednak wyjątki.

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać przystanków komunikacyjnych, które mają wydzielony krawężnik nawet wtedy, gdy działka znajduje się bezpośrednio przy chodniku. Odśnieżanie nie jest także konieczne w miejscu gdzie parkują auta, zaś zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju. Właściciel nieruchomości nie musi także odśnieżać chodnika, gdy nie znajduje się on bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

Za nieodśnieżenie chodnika przy posesji, może grozić grzywna w wysokości do 1500 zł. Jednak w przypadku gdy przechodzeń na skutek nieodśnieżenia chodnika przewróci się, właściciel posesji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Komentarze

Dodaj komentarz