Dominik Gajda.
Dominik Gajda.

Punkt prowadzony jest przez Fundację Europejski Instytut Outsourcingu, zaś jego działalność została dofinansowana ze środków miasta Rybnika.

Przypomnijmy, do końca 2021 roku właściciele nieruchomości, w których zamontowane są stare piece bez tabliczki znamionowej muszą je wymienić, na kotły co najmniej 5 klasy, ekoprojekt, pompę ciepła lub podłączyć się do sieci. By wesprzeć mieszkańców w całym procesie otrzymania dotacji, w Rybniku od kilku lat działa punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, który pomaga mieszkańcom wypisać wniosek o dotację oraz udziela informacji na temat tego programu.

W 2020 roku z porad w puncie skorzystano 4428 razy – w tym 2610 razy telefonicznie, 1554 podczas bezpośrednich wizyt w punkcie, 223 mailowo, 16 poprzez profil Facebook i 25 za pośrednictwem Skype.

- Bardzo zależało mi na tym, żeby rybniczanie mieli możliwość pozyskania informacji o programie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, dlatego z pieniędzy samorządu pokrywamy koszty działania tego punktu. Jestem przekonany, że dzięki szerokiej kampanii informacyjnej, którą jako miasto prowadzimy zaczynamy mieć wreszcie efekty – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

- Rybnik w ubiegłym roku okazał się absolutnym liderem jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji z programu Czyste Powietrze na terenie Śląska. Mieszkańcy złożyli 1228 wniosków - miasto na drugim miejscu ma złożonych 451 podań, a  to pokazuje jak duża jest różnica. Bardzo się cieszę i kibicuję mieszańcom w walce o czyste powietrze – podsumowuje Kuczera. 

Dzięki pomocy konsultacyjnej, w 2020 roku  złożono 423 wnioski na łączną kwotę 4 961 383,1 zł. Jednocześnie z pomocy w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji skorzystało 70 osób.

Punkt konsultacyjny działa w budynku „C” rybnickiego Kampusu, przy ul. Rudzkiej 13 (pok. 3.2). Na wizytę trzeba umówić się wcześniej telefonicznie lub smsowo: tel.: 517 664 090.

Komentarze

Dodaj komentarz