www.zory.pl Nagroda może mieć formę honorową lub finansową
www.zory.pl Nagroda może mieć formę honorową lub finansową

O Nagrodę Kulturalną mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne, a także inne podmioty prowadzące działalność na terenie Żor, na rzecz jego mieszkańców. Może mieć ona formę honorową lub finansową. Nagrodę otrzymuje się raz za całokształt dokonań w dziedzinie kultury.

- Laureaci dostają unikatową, ręcznie wykonaną statuetkę. Może ona trafić w ręce m.in. pisarzy, malarzy, piosenkarzy, fotografów, instrumentalistów, a także tych, którzy dbają o upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturalnego naszego miasta. Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory przyznawana jest w czterech kategoriach – przypomina biuro promocji, kultury i sportu urzędu miasta.

W kategorii twórczość artystyczna nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia twórcze, oryginalny charakter osiągnięć, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.

Drugą z kategorii jest upowszechnianie kultury. Nagrodzonym w niej można być za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, także jako społeczny animator kultury lub grupa społecznych animatorów kultury, za wspieranie talentów z terenu Miasta Żory, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności.

Kolejną z kategorii, w których przyznane zostaną nagrody jest ochrona kultury. Wyróżnienia otrzymają osoby zaangażowane w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Żory lub tworzące szczególne projekty kulturalne z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Żor.

Ostatnią z kategorii są młodzi twórcy – nagradzane są w niej osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia, a już mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi i podejmowaniem działań o wysokich walorach artystycznych. 

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory może zostać przyznana z inicjatywy samego Prezydenta Miasta lub na wiosek:

- radnego Rady Miasta Żory,

- samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Miasto Żory,

- organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizujący zadania w zakresie kultury,

- laureata nagrody z lat poprzednich,

- grupy minimum 10 mieszkańców miasta Żory, którzy ukończyli 18 rok życia. 

Wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory można składać do 31 marca w Urzędzie Miasta Żory. Powinny zawierać opis całokształtu dokonań i osiągnięć kandydata do nagrody. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory pod nr tel. 32 43 48 295 lub 32 43 48 249.

Wnioski do pobrania na stronie: www.zory.pl.
 

Komentarze

Dodaj komentarz