Ireneusz Stajer / Archiwum.
Ireneusz Stajer / Archiwum.

Ich celem jest lepsze dopasowanie siatki połączeń do potrzeb mieszkańców i potoków pasażerów oraz skomunikowanie w większym stopniu powiatowej komunikacji z centrum przesiadkowym w Wodzisławiu Śl. Zmiany mają też umożliwić samorządom wspólnie organizującym komunikację obsługiwaną przez PKS w Raciborzu uzyskanie dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W planach są m.in. nowe przystanki w Lubomi, Gorzyczkach, Olzie, Gorzycach – Osinach, Bełsznicy, Wodzisławiu Śl. i Gołkowicach. Część linii ma zostać skrócona, inne – wydłużone. Uczniowie z Lubomi zyskają m.in. dogodne połączenia ze szkołami w Wodzisławiu Śl. Ma też powrócić bezpośrednie połączenie pomiędzy Syrynią i Lubomią a Pszowem. Z kolei Czyżowice zgodnie z planami uzyskają połączenie z Raciborzem.

Dokument dotyczy tylko siatki połączeń, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. i linii obsługiwanych  przez PKS w Raciborzu. Konsultacje nie dotyczą komunikacji miejskiej (MZK w Jastrzębiu-Zdroju i KM w Wodzisławiu Śląskim).

Plan dostępny jest po kliknięciu tutaj.

Komentarze

Dodaj komentarz