Zatrzymano nielegalnych cudzoziemców

Cudzoziemców znaleziono na terenie rybnickiego dworca kolejowego.

- 3 marca funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Rybniku poinformowali służbę dyżurną w PSG w Rudzie Śląskiej, iż na terenie tamtejszego dworca kolejowego, w przestrzeni ładunkowej pociągu towarowego, przebywa dwóch cudzoziemców bez jakichkolwiek dokumentów tożsamości - informuje rzecznik prasy śląskiego oddziału straży granicznej, chor. sztab. Szymon Mościcki.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali kontroli legalności ich pobytu. Cudzoziemcy są najprawdopodobniej obywatelami Afganistanu.

- Cudzoziemcy, prawdopodobnie obywatele Afganistanu, zostali zatrzymani w związku z tym, iż nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium RP - dodaje straż graniczna.

Ustalono także, że migrantami są nastolatkowie.

- Przeprowadzone badanie lekarskie w kierunku ustalenia wieku młodych migrantów wykazało, iż mają oni 14 i 15 lat. Wobec tego nieletnim wyznaczono przedstawiciela ustawowego. Trwają czynności funkcjonariuszy Straży Granicznej zmierzające do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa zatrzymanych cudzoziemców. Do czasu ich zakończenia obydwaj będą przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej - informuje straż graniczna.

Komentarze

Dodaj komentarz