Robert Lewandowski / Urząd Miejski w Rybniku
Robert Lewandowski / Urząd Miejski w Rybniku

O sprawie poinformował nas kilka dni temu czytelnik, który oczekuje na wydanie potrzebnego pozwolenia na budowę. Jak usłyszał podczas wizyty w rybnickim magistracie, wydawanie pozwoleń na budowę może zostać wstrzymane. Jak wskazuje, niesie to za sobą szereg opóźnień dla realizowanej przez niego inwestycji.

- Chodzą legendy o tym, żeby w Rybniku otrzymać pozwolenie na budowę.  Ja jeszcze mieszczę się w czasie, aczkolwiek rozmawiałem z jednym inwestorem, który oczekuje na wydanie decyzji 10 miesięcy. To wszystko powoduje opóźnienia w uzyskaniu kredytów i realizacji inwestycji,  a materiały budowlane z tygodnia na tydzień są coraz droższe. Co ciekawe, chociażby w Gliwicach działają w tym kierunku ekspresowo  - informuje nas czytelnik, który oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę przez rybnicki magistrat.

Zapytaliśmy Urząd Miasta w Rybniku jak wygląda sprawa z opóźnieniami w referacie budownictwa. 

- Na pozwolenie na budowę można czekać do 60 dni. Oczywiście nikt nie robi tego celowo, żeby poczekać do 60 dni i dopiero wydać decyzję. Staramy się robić to w miarę możliwości szybciej. Natomiast rzeczywiście obecnie jest taka sytuacja, że mamy braki kadrowe.  Taki zator będzie miał miejsce w Rybniku przez jakiś czas - informuje nas Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa rybnickiego magistratu.

Co jednak z dłuższym niż 60-dniowym oczekiwaniem na pozwolenie na budowę. Jak wskazuje rzecznik prasowa, wynika to z ewentualnych braków formalnych. 

- Jeżeli zgłasza się wniosek o pozwolenie na budowę, jeżeli są jakieś niezgodności i potrzeba uzupełnień formalnych, to w każdym urzędzie w kraju liczy się ten termin (60 dni) od nowa. Nie dotyczy to tylko Rybnika. Dlatego też termin ten może się znacznie wydłużać. Nie zdarza się to jednak zbyt często - dodała rzecznik prasowa.

Dziś, Urząd Miasta Rybnika wydał komunikat prasowy, w którym potwierdza wstrzymanie biegu terminów.

- Referat Budownictwa Wydziału Architektury UM pracuje w osłabionym składzie. Cztery osoby w ostatnich tygodniach odeszły z pracy. Urząd miasta aktualnie szuka dwóch podinspektorów i jednego inspektora do tego referatu. W tej chwili w referacie pracuje 6 osób, które starają się, by sprawy były realizowane terminowo, jednak aktualna sytuacja spowodowana pandemią może przynieść różne scenariusze - dodaje rzecznik prasowa.

Sytuacja ta oznacza wydłużenie oczekiwania na wydanie decyzji i zaświadczeń. 

- Od 9 marca do 7 kwietnia zostaje „wstrzymany bieg terminów”* w Referacie Budownictwa. To oznacza, że sprawy mieszkańców nadal będą załatwiane w możliwie najkrótszym terminie, jednak w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy. Taka sytuacja dotyczy tylko jednego miesiąca, do czasu uzupełnienia braków kadrowych - dodaje Agnieszka Skupień.

Tzw. „wstrzymanie terminów” dotyczy m.in. postępowań dotyczących :

  • udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę, i rozbiórkę obiektów budowlanych,
  • zmiany lub przeniesienia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
  • zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • wydania zaświadczenia o samodzielności lokali.

Sprawie będziemy się przyglądać. 

 

* Podstawa prawna: art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tDz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

Komentarze

  • Gustaw Wstrzymanie biegu 08 marca 2021 11:56Chyba takie wstrzymanie "biegu terminu" może nastąpić na postawie przepisów, a nie braków kadrowych.

Dodaj komentarz