Archiwum / UM Jastrzębie-Zdrój, Aneta Czarnocka-Kanik
Archiwum / UM Jastrzębie-Zdrój, Aneta Czarnocka-Kanik

4 marca 2020 roku w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenie koronawirusem. Jak się okazało był to bardzo trudny rok dla wszystkich dziedzin naszego życia. Przeszliśmy, nie, nadal przechodzimy, trudną drogę ograniczeń nie tylko w ochronie swojego zdrowia, ale w pracy, w działaniu, realizacji zadań i inwestycji. Oczywiście w tym specyficznym okresie musiał się także odnaleźć samorząd. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja finansowa miasta Jastrzębie-Zdrój nieznacznie, ale ulegała poprawie. Nikt z nas, samorządowców, planując budżet na 2020 rok nie mógł przewidzieć nowej sytuacji. Oczywiście zastanawialiśmy się jak wpłynie na stan budżetu miasta obniżenie stawek podatkowych przez Rząd RP. Dotyczy to między innymi zwolnienia podatku dochodowego podatników do 26. roku życia, obniżenie z 18 do 17% stawki podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Samorząd terytorialny jest częścią państwa i bardzo mocno odczuwa wzrosty i spadki koniunktury gospodarczej. Planując budżet na 2020 rok, nikt z nas nie przewidywał problemów gospodarczych związanych z zaistnieniem epidemii.

Patrząc na pierwsze wyniki finansowe miasta Jastrzębie-Zdrój można zauważyć, że dochody ogółem miasta wykonane na koniec grudnia 2020 roku w odniesieniu do grudnia 2019 roku były wyższe o 75.028 tys. złotych, to jest o 14,6%. Dobre wyniki uzyskaliśmy też w pozycji dochody własne, które zwiększyły się w minionym roku o 19 tys. złotych to jest uzyskany wzrost o 6,8%.

Porównując rok 2019 do roku 2020 w przypadku otrzymania przez miasto Jastrzębie-Zdrój dotacji, które zwiększyły się praktycznie o 45.696 tys. złotych to jest o 37% w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrost nastąpił o 27.167 tys. złotych czyli o 26%.  Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego zwiększyły się tylko o kwotę 520 tys. czyli o 0,4%. 

Budżet miasta w minionym roku porównując do 2019 roku zanotował także  wzrost o 14% czyli wydaliśmy więcej o 71.950 tys. złotych. Pomimo wielu nowych problemów i wyzwań przy planowanym deficycie na dość dużą kwotę 37.422 tys. złotych zanotujemy jednak nadwyżkę wysokości 1.638 tys. złotych.

Warto też podkreślić, że na koniec grudnia 2020 roku nadwyżka operacyjna wypracowana przez nasze miasto Jastrzębie-Zdrój  wyniosła 46.969 tys. zł co świadczy pozytywnie o możliwościach inwestycyjnych oraz zdolności do spłaty zadłużenia. 

Piotr Szereda, przewodniczący rady miasta Jastrzębia-Zdroju

Komentarze

Dodaj komentarz