Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

To inicjatywa, która zrodziła się z potrzeby czasu i miejsca w ramach projektu „Oaza Aktywności”.

– Realizujemy działania aktywizacyjne na rzecz mieszkańców Starego Miasta w Wodzisławiu Śl. Wielu spośród nich to seniorzy czy osoby niezamożne. Z powodu pandemii nie mogliśmy pewnych działań przeprowadzić w takiej formie, w jakiej je zaplanowaliśmy. Wówczas pojawił się pomysł na lodówkę społeczną – tłumaczy koordynator projektu Joanna Pawełek.

Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły zwraca uwagę na dwa aspekty inicjatywy. Jeden to pomoc charytatywna dla osób potrzebujących. Drugi to edukacja, nie tylko poprzez naukę dzielenia się, ale też przez wyrabianie – w szczególności w młodych ludziach – postawy niemarnowania jedzenia w myśl zasady „zero waste”.

– Współpracujemy z wieloma szkołami z terenu naszego powiatu. Uważam, że ta lodówka społeczna będzie dobrą okazją do poszerzania lekcji wychowania o kolejny ważny społecznie aspekt. Przy okazji młodzi ludzie, którzy być może zechcą nas odwiedzić, zyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o to, czym się zajmujemy – podkreśla.

Dzięki lodówce społecznej, w założeniu, powstaje zamknięty cykl: osoby, którym zbywa żywności, mogą ją bezproblemowo podarować, a osoby potrzebujące – mogą anonimowo zaspokoić swoje potrzeby; w rezultacie nie dochodzi do zmarnowania środków i energii, które były potrzebne, aby żywność wyprodukować, a także nie trzeba kolejnych nakładów na jej zutylizowanie. Dodatkowo wszyscy korzystający z lodówki dowiadują się o ofercie PCPR i innych jednostek pomocowych.

Zapełniając lodówkę pierwszą „oficjalną” partią artykułów spożywczych starosta Leszek Bizoń podkreślał, że „Jadłodzielnia” nie bez przyczyny powstała przy PCPR. To tu bowiem znajduje się centrum pomocy i wsparcia adresowanego do różnych grup ludzi, pełniące zarazem rolę głównego koordynatora w systemie powiatowej pomocy społecznej. Na dodatek jego centralne położenie oraz sąsiedztwo kilku innych jednostek pomocowych powoduje, że z oferty instytucji mieszczących się przy ul. Wałowej 30 może skorzystać bardzo wiele osób. To zaś tworzy przestrzeń do podzielenia się żywnością.

Z kolei Krystyna Kuczera, członkini zarządu resortowo odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną, dodatkowo podkreślała, że jest przekonana, iż w Wodzisławiu Śl., w którym mieszka tak wielu ludzi potrafiących się dzielić z innymi i aktywnie włączających się w różnorakie kampanie społeczne i charytatywne lodówka „Jadłodzielni” nigdy nie pozostanie pusta. Wspólnie ze starostą pogratulowała też pomysłu i zachęcała do podejmowania nowych inicjatyw rozwojowych.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz