Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski.

Jak wskazuje radny, wydzielony przed administora drogi wąski pas dla przejścia w tym miejscu, wynosi obecnie w swej szerokości zaledwie 650 - 700 mm. Ostatnia wymiana metalowych osłon oddzielających chodnik od jezdni spowodowała, że przejście stało się jeszcze węższe. Osłony zostały wymienione z powodu ich dewastacji i wymienione na wykonane z poliwęglanu.

- Blaszane osłony były bardziej bezpieczne dla pieszych, w momencie zaistnienia uszkodzenia osłony niż obecnie. Poliwęglan, jak wiemy jest materiałem kruchym i przy uderzeniu rozpada się na ostre fragmenty mogące mieć daleko idące, niebezpieczne skutki rażenia - informuje w interpelacji radny Furgoł.

Jak wskazuje, wielu mieszkańców ma kłopot z przeprowadzeniem szerszych wózków dziecięcych. Jednocześnie starsze osoby jadące rowerem, z uwagi na ograniczoną widoczność pod wiaduktem, próbują przeprowadzić rowery przez wskazywane przejście. To w wielu sytuacjach jest jednak niemożliwe.

- Wielu pieszych ryzykując idą po pasie ruchu. Proponuję zatem, skierowanie problemu do administratora drogi w celu wyeliminowania istniejącej w tym miejscu tzw. "prowizorki? i zapewnienie na drodze wojewódzkiej, właściwej szerokości dla pieszych i rowerzystów, zgodnie z przyjętymi normami i wybudowanie jednego lub dwóch odrębnych przejść z każdej strony drogi w strukturze nasypu - dodaje radny. 

Co na ten temat sądzi knurowski Urząd Miasta?  

- Tutejszy urząd zwrócił się z pismem do zarządcy drogi, w sprawie zawężonego chodnika pod wiaduktem kolejowym, na drodze wojewódzkiej nr 924 ul. Zwycięstwa w Knurowie, zgodnie z kompetencjami - informuje w odpowiedzi Joanna Fijołek, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych UM Knurów.

Musimy więc poczekać na informację od administratora drogi. Do sprawy będziemy wracać.

Komentarze

Dodaj komentarz