Wojciech Kiljańczyk
Wojciech Kiljańczyk

Pamiętam czas, kiedy na rybnickim kampusie studiowało prawie 5000 osób. Sam byłem jednym ze studentów. W tamtym czasie strukturę rybnickiego miasteczka akademickiego tworzyły trzy uczelnie: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnika Śląska. Zmiany prawa o szkolnictwie wyższym, a także korekty w finansowaniu nauki spowodowały, że rybnicki ośrodek dydaktyczny opuścił Uniwersytet Śląski, a stało się to w 2013 roku. Obecnie na kampusie działa filia Uniwersytetu Ekonomicznego, liceum Politechniki Śląskiej oraz Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. Dodatkowo swoją siedzibę mają tutaj również instytucje, organizacje pozarządowe i firmy. Co dalej z tym miejscem? Jak ponownie je ożywić?

 

Przed miastem pojawiła się taka możliwość. W grudniu 2020 roku prezydent Rybnika, przewodniczący Subregionu Zachodniego oraz marszałek województwa podpisali list intencyjny dotyczący planu utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym. Pomysł ten wpisuje się w ideę ożywiania kampusu i centrum miasta oraz jest ważny z punktu widzenia aktywizacji zawodowej i kształcenia kadr. Kolejnym atutem tej sprawy jest jej związek z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego. Efektem listu była intencja przekazania na rzecz właściwego ministerstwa budynku C rybnickiego kampusu (budynek opuszczony przez Uniwersytet Śląski).

 

Radni na sesji 22 kwietnia wyrazili taką wolę, jednak zastrzegli, że budynek powinien zostać wyceniony oraz zinwentaryzowany, a po zakończeniu funkcji edukacyjnej - wrócić do miasta. Jednocześnie radni wskazali, że miasto powinno wymagać od ministra planu rozwoju szkoły oraz przedstawienia zasad jej finansowania. To wszystko może przynieść efekty już w przyszłym roku. Jednak zanim to się stanie, przedstawiciele urzędu miasta oraz urzędu marszałkowskiego opracowują wniosek do ministra o utworzenie szkoły. Zgadzam się z tą ideą, wspieram ten pomysł i dlatego podczas sesji zagłosowałem za tą inicjatywą. Oby przerodziła się ona w sukces. Do tego potrzebna jest dobra wola zainteresowanych stron i planu budżetowego uwzględniającego powstanie nowej placówki, co leży w kompetencjach ministerstwa.

Wojciech Kiljańczyk, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika

Komentarze

Dodaj komentarz