post image
Archiwum Otwarcie Zielonej Pracowni w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

Fundusz rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Zarząd zdecydował o zwiększeniu puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”.

- Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nadsyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W tegorocznej siódmej edycji konkursu wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły podstawowe - 108 wniosków, a jedynie 25 wniosków to licea i technika. Wśród nadesłanych wniosków 50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Podsumowując 7 edycji konkursów – „Zielona Pracownia_projekt” i „Zielona Pracownia” - Fundusz przeznaczył ponad 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni w województwie śląskim.

Beneficjenci z regionu

„Zielone laboratorium kreatywności” w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Jastrzębiu - Zdroju -  40 tys. zł, „Pracownia z klimatem” w ZSP w Ornontowiach -  29 758,08 zł, „Ekolaboratorium Karola”  w SP im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach – 40 tys. zł, „Zielone płuca”  w SSP w Budziskach - 40 tys. zł, „Koniczynka” w ZSP w Szczerbicach - 40 tys. zł, „Zielona Pracownia pod Kokotem” w SP Nr 19 w Rybniku – 40 tys. zł, „Od odkrycia do ekożycia” w ZSP Nr 3 w Rybniku – 40 tys. zł, Eko-kreatywnieksperymentujemy z przyrodą w SP Nr 4 w Rydułtowach – 40 tys. zł, „Zielone jest m(i)odne” w SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Gorzycach – 30 tys. zł, „EkoŻory - cztery żywioły” w SP nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach – 40 tys. zł.         

Komentarze

Dodaj komentarz