Archiwum Żory, jako jedyna gmina z naszego regionu, finalistą konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021    
Archiwum Żory, jako jedyna gmina z naszego regionu, finalistą konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021    

Do konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021 zgłosiło się aż 236 gmin z całej Polski, które mogą pochwalić się osiągnięciami oraz dobrymi praktykami w zakresie polityki prorodzinnej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłaszając konkurs chciało nagrodzić te samorządy, dla których inwestowanie w rodzinę, godne warunki do życia, edukację, sport, ochronę zdrowia, osobisty rozwój i szeroko rozumiany dobrostan rodzin, jest szczególnie ważne. 

Kapituła konkursu analizowała m.in. nakłady budżetowe na politykę prorodzinną, korzystanie z rządowych programów dla rodzin, a także osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej.

Wyniki ogłoszono na konferencji V4+ COALITION PRO FIMILIA. W kategorii „gmina miejska od 20 do 100 tys. mieszkańców” Żory wyróżniono drugim miejsce. Pierwsze kapituła przyznała Otwockowi, trzecie Grodziskowi Mazowieckiemu.

- Od wielu lat kierujemy się ideą, że miasto jest kompletne, kiedy myśli się o wszystkich jego mieszkańcach. Nominacja do nagrody to kolejne potwierdzenie, że obrana przez nas droga jest słuszna i przynosi pozytywne efekty. Cieszymy się, że nasze działania są doceniane i jest to dla nas motywacja do dalszej pracy dla dobra mieszkańców – podkreśla Waldemar Socha, prezydent Żor.

Jednym z powodów bardzo wysokiej oceny miasta jest to, że dużą uwagę przywiązuje się tu do działań na rzecz ochrony zdrowia. Realizowane są długoletnie, ciekawe programy polityki zdrowotnej, potwierdzone efektami medycznymi. 

Należą tu takie programy jak:  

„Mamy w Żorach karmią piersią”, „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z terenu miasta Żory”, „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci dwuletnich z terenu miasta Żory”, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów klas III szkół Podstawowych z terenu miasta Żory”, „ Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory”, „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Miasta Żory”, a także program profilaktyczny w zakresie wykrywania zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD) oraz ocznych powikłań cukrzycy w aspekcie ich wykrywalności w oparciu o analizę lekarską fotografii barwnej dna oka.

Docenione zostały też m.in. programy stypendialne, działalność w Żorach Dziennego Domu „Senior +” czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

- Na szczególną uwagę zasługuje fakt ustanowienia w Żorach świadczenia rewalidacyjnego dla dzieci do 36. miesiąca życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz określenia zasad przyznawania i wysokości – mówi Bożena Köhl-Gudzik, naczelnik miejskiego wydział polityki społecznej, odpowiadającego za wdrażanie miejskich programów profilaktyki zdrowotnej.

- Planując i realizując kolejne działania na rzecz lokalnej społeczności, każdego dnia naszej pracy towarzyszą zaangażowanie, empatia i wzajemny szacunek. To te wartości są kluczem do sukcesu Żor – dodaje.

Finaliści i laureaci konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021 (nazwa laureata została podkreślona)

Gmina wiejska:
Spytkowice (małopolskie)
Miejsce Piastowe (podkarpackie)
Markowa (podkarpackie)

Gmina wiejsko-miejska:
Trzebnica (dolnośląskie)
Pleszew (wielkopolskie)
Opole Lubelskie (lubelskie)

Gmina miejska do 20 tys.:
Boguszów Gorce (dolnośląskie)
Piława Górna (dolnośląskie)
Bieruń (śląskie)

Gmina miejska od 20 do 100 tys.:
Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
Żory (śląskie)
Otwock (mazowieckie)

Gmina miejska powyżej 100 tys.:
Gdynia
Szczecin
Katowice


 

Komentarze

Dodaj komentarz