Pixabay
Pixabay

Mondioring jest jednym ze sportów kynologicznych, dyscypliną widowiskową i spektakularną, otwartą dla wszystkich psów ras pracujących, w którym biorą udział przewodnik i jego pies. W tej dyscyplinie wyróżnia się 3 stopnie trudności składające się z 3 części: posłuszeństwo, skoki, obrona. Im wyższy stopień, tym ćwiczenia są trudniejsze i bardziej rozbudowane. Każda z tych części stawia przed psem i jego przewodnikiem inne wyzwania. Dyscyplina ta jak żadna inna, sprawdza wszechstronność psów i ich użytkowość.


Na zawody, organizowane w sołectwie Babice przy ulicy Rybackiej, zapraszają Mondioring Klub ČR oraz Mondioring Silesia.


Program zawodów
11 czerwca
18.00-19.00 Sekretariat Kat 1-3
 
12 czerwca
07.00-08.00 Sekretariat Kat 1-2
08.00 Biały pies Kat 1
08.30-11.00 Kat 1
11.00-12.00 Przerwa, Sekretariat Kat 3
12.00 Biały pies Kat 2
12.45 -15.30 Kat 2
16.30 Ceremonia Kat 1-2
 
13 czerwca
09.00 Biały pies Kat 3
10.00-13.30 Kat 3
15.00 Ceremonia Kat 3
 

Komentarze

Dodaj komentarz