Wojciech Kiljańczyk
Wojciech Kiljańczyk

Pamiętam czasy, kiedy budżet obywatelski był możliwością dla samorządu, a wnioski w sprawie utworzenia tych działań zgłaszali radni Platformy Obywatelskiej. Kilka lat później budżety obywatelskie zostały uregulowane ustawą, są obowiązkowe, a kwoty przeznaczane na ten cel są określone procentowo w stosunku do całego budżetu miasta.

Budżet obywatelski stanowi możliwość dla mieszkańców Rybnika w kontekście zmiany najbliższego otoczenia i do tego służy część budżetu o charakterze lokalnym. Inicjatywy można składać dla każdej dzielnicy, a o ich realizacji decyduje później głosowanie mieszkańców. Jednocześnie projekty można również proponować w kategorii ogólnomiejskiej i tutaj mamy do czynienie z poważniejszymi środkami finansowymi. To cieszy, że mieszkańcy Rybnika złożyli aż tyle projektów, ponieważ zaangażowanie w sprawy lokalne, wspólnotowe wypracowuje nie tylko dane projekty w BO, ale także tworzy tkankę społeczną, zaangażowanie, którego tak bardzo brakuje w obecnych czasach.

Do tego budżet obywatelski wymaga zorientowania się w kosztach funkcjonowania inwestycji/działania planowanego w ramach BO w przyszłości, a to już zaawansowana i ciekawa wiedza. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy w bezpośredni sposób mogą współdecydować o swoim otoczeniu, a także skierować określony strumień pieniędzy na daną inicjatywę. W efekcie wybierane są najciekawsze inicjatywy w ramach głosowania, a realizacja BO zmienia charakter wielu miejsc w Rybniku.

Takie działania cieszą najbardziej. Już na tym etapie gratuluję zaangażowania wszystkim wnioskodawcom. Jednocześnie zachęcam do zainteresowania budżetem obywatelskim, tym jakie wnioski zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu (po ocenie formalnej) i trafią pod głosowanie. Od niego będzie zależeć ich realizacja. A im więcej głosów w puli, tym potężniejszym działaniem staje się BO. Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego można znaleźć na miejskiej stronie www.rybnik.eu.

Wojciech Kiljańczyk, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika

Komentarze

Dodaj komentarz