Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój.
Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój.

Podczas Zebrania Ogólnego Mieszkańców wybrano na przewodniczącą Zarządu Osiedla 1000-lecia Szeroka Elżbietę Słoń, która w trakcie zebrania zrezygnowała z funkcji członka zarządu, przez co mogła kandydować na stanowisko przewodniczącego.

Następnie zebrani w SP nr 18 mieszkańcy osiedla zdecydowali, że w zarządzie powinny znaleźć się łącznie 4 osoby, czyli przewodniczącą i trzech członków. Zgłoszono 4 kandydatury. Po głosowaniu wyłoniono nowy zarząd, w skład którego wchodzą Rafał Jacek, Katarzyna Powroźnik oraz Elżbieta Śliwczyńska.

Podczas zebrania na osiedlu Tuwima, które miało miejsce 17 czerwca, nie było chętnych na objęcie wolnego miejsca w zarządzie. W związku z tym, zebranie ogólne mieszkańców przegłosowało zmniejszenie składu zarządu, przez co obecnie na osiedlu Tuwima w zarządzie jest czterech członków oraz przewodnicząca.

W zorganizowanym 21 czerwca zebraniu wyborczym na osiedlu Morcinka również nie było chętnych na wakat w zarządzie. Na skutek złożenia rezygnacji jednego z członków podjęto próby wybrania jego następcy, jednak bezskutecznie. Dlatego też zebranie ogólne mieszkańców przegłosowało wniosek, by od tej pory w zarządzie zasiadały trzy osoby plus przewodniczący.

W pozostałych jednostkach chętnych nie było.

Komentarze

Dodaj komentarz