Pixabay
Pixabay

W Skrzyszowie na ulicy 1 Maja (odcinek od siedziby firmy Auto-Mix do Domu Przyjęć Przystanek) prowadzone będą roboty związane z usuwaniem usterek w nawierzchni jezdni w ramach udzielonej gwarancji. Na drodze pojawią się znaki informujące o robotach. Można się również spodziewać ręcznego kierowania ruchem. 

W poniedziałek, 5 lipca, rozpoczyna się również przebudowa ulicy Dworcowej w Łaziskach na odcinku od siedziby firmy DIG Świtała do posesji nr 22. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi wraz z jej odwodnieniem. Wykonawcą jest firma Drogród Szymon Tetla z siedzibą przy ul. Męczenników Oświęcimskich 37 A w Ćwiklicach. Wartość inwestycji wyniesie 772 904,59 zł.

Z powodu tej inwestycji kierowcy muszą się liczyć z istotnymi zmianami w organizacji ruchu drogowego. Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości prowadzenia robót przy utrzymaniu ruchu kołowego. Droga zostanie zamknięta dla ruchu. W związku z tym od Turzy Śląskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Kościuszki) jak również od strony Łazisk (skrzyżowanie z ulicą Powstańców Śląskich) pojawi się oznakowanie informujące kierowców o braku możliwości przejazdu. Wykonawca planuje zakończyć roboty z końcem września.

Komentarze

Dodaj komentarz