powiat wodzisławski Z powodu ruszających inwestycji kierowcy muszą się liczyć z istotnymi zmianami w organizacji ruchu drogowego
powiat wodzisławski Z powodu ruszających inwestycji kierowcy muszą się liczyć z istotnymi zmianami w organizacji ruchu drogowego

W Skrzyszowie na ulicy 1 Maja (odcinek od siedziby firmy „AUTO MIX” do Domu Przyjęć “PRZYSTANEK”) prowadzone będą roboty związane z usuwaniem usterek w nawierzchni jezdni w ramach udzielonej gwarancji. Na drodze pojawią się znaki informujące o robotach. Można się również spodziewać ręcznego kierowania ruchem. Prosimy o ostrożną jazdę oraz zwracanie uwagi na drogowców wydających stosowne polecenia.

W poniedziałek, 5 lipca, rozpoczyna się przebudowa ulicy Dworcowej w Łaziskach na odcinku od siedziby firmy “DIG Świtała” do posesji nr 22. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi wraz z jej odwodnieniem. Wykonawcą jest firma “Drogród Szymon Tetla” z siedzibą przy ul. Męczenników Oświęcimskich 37 A w Ćwiklicach. Wartość inwestycji wyniesie 772 904,59 zł.

Z powodu tej inwestycji kierowcy muszą się liczyć z istotnymi zmianami w organizacji ruchu drogowego.  Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości prowadzenia robót przy utrzymaniu ruchu kołowego. Droga zostanie zamknięta dla ruchu. W związku z tym od Turzy Śląskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Kościuszki) jak również od strony Łazisk (skrzyżowanie z ulicą Powstańców Śląskich) pojawi się oznakowanie informujące kierowców o braku możliwości przejazdu. Wykonawca planuje zakończyć roboty z końcem września.

Źródło: powiat wodzisławski

Komentarze

Dodaj komentarz