post image
Dominik Gajda Auto tekstu Stanisław "Fojerman" Neblik

Na chwila możno ja, ale go niy uratuje. Coby jynzyk trwoł, to musi być przenoszōny z pokolynia na pokolyni. A jako je u nas?  Najwiyncyj godo najstarszych  Ślōnzoków, potym z wiekym traci sie to w zastraszajōncym tympie. Z kożdym pokolyniym co roz to mynij ludzi godo po ślōnsku. Dzieci niy godajōm już praje wcale. Ôjce „chrōniōm” ich przed tym godaniym po ślōnsku. Sami godajōm ze sobōm, a z dzieckami „mówią”.

Tōż, czy jynzyk ślōnski musi sie stracić? Wierza, że niy, ale to zależy yno ôd samych Ślōnzokōw.  Niy mogymy czakać sztyjc na „Warszawa”, yno sami chycić sie roboty. Co mogymy robić? Godać, czytać, pisać. Muszymy przekozać  młodym tyn jynzyk, bo my starzi sie potracymy, a ôni sami sie tego jynzyka niy nauczōm. H    istoryjo nōm tego niy wyboczy, jak przestanymy z młodymi godać po ślōnsku. Po polsku, abo po angelsku, nauczōm sie we szkole, ale po ślōnsku muszymy nauczyć ich sami, a niy czakać, aż nauczy ich tego szkoła.

Trza dzieckōm bojać, czytać, godać z nimi pō naszymu. Statusu godki ślōnskij niy zmiyni żodno ustawa, to same Ślōnzoki muszōm uwierzić, co godać to je zoca, a niy gańba. Trocha zaczyno sie to zmiyniać, po ślōnsku godo ojroposeł   Łukasz Kohut we Bruseli, ale jedynie MY WSZYSCY mogymy to ruszyć, jak zacznymy godać, a głōwnie uczyć godać nasze dzieci. Wrogym ślōnskości je tak samo tyn, co niy do jōm uczyć we szkole, jak i tyn, kery jōm zno, a kryje jōm przed swojimi dzieckami.

Stanisław "Fojerman" Neblik

Komentarze

  • mbtm 19 stycznia 2022 19:34Przodzi trza wejrzeć szyrzyj. To iże na Wiyrchnym Ślönsku godka sie traci niy znacy iże bydzie tout. We Niymcach miyszko 3-4 miliony Ślönzoków, ino w latach 70-80 do "Reichu" pojechało fört chnet pöł miliona Ślönzoków. Wejrzijcie wiela tam bajtlów poradzi godać. Jak jus ofyn godać, to jo by uo weta niy poszoł kaj miyszko wiyncyj ludzi ftorzi na bez dziyń godajöm, w Westfalii cy na Ślönsku. Na sicher wiyncyj bajtlów, takich echt bajtlów po 7 lot po ślönsku godo abo zno godka we Niymcach jak na Ślönsku, bo na Ślönsku cylnöńć Ślönzoka to jak trefić indianera w USA. Możno i myglich, ale blank unmyglich ;) Chowcie sie, gorko pozdrowiom :-)

Dodaj Komentarz