post image
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski.

Wszystko za sprawą kolejnej inicjatywy w ramach programu Erasmus Plus, w której wodzisławska szkół bierze udział.

- Celem projektu jest opracowanie platform i interfejsów do realizacji zajęć laboratoryjnych kluczowych przedmiotów dla kształcenia w zakresie elektrotechniki, elektroniki oraz mechatroniki, jak również lepsze wykorzystanie istniejących laboratoriów przedmiotowych będących w zasobach partnerów projektu. Inicjatywa zakłada również wykorzystanie technologii Virtual Reality w realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach i uczelniach - podkreśla Wojciech Raczkowski, ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Wszystko ma się przyczynić do wyrównywania szans edukacyjnych, zwłaszcza w grupie osób o ograniczonej mobilności, jak np. osoby z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Wodzisławska Budowlanka jest jedynym nieakademickim partnerem projektu. Poza nią bierze w niej udział Politechnika Śląska oraz Politechniki z Talinaa (Tallinna Tehnikaulikool), Wilna (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas), Timisoary (Universitatea Politehnica Timisoara) oraz Giessen, Friedberg i Wetzlar (Technische Hochschule Mittelhessen). Udział wodzisławskiej szkole w projekcie uczelni wyższych potwierdza wysoką jakość nauczania w Zespole Szkół Technicznych.

Projekt będzie trwał do końca lutego 2023 r. Jeżeli na przeszkodzie nie stanie pandemia covid już w październiku planowane są warsztaty w Wilnie. Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się wizyta studyjna w Giessen, a w przyszłym roku w Rumunii i Estonii. Zgodnie z planami przez cały okres realizacji projektu uczniowie Budowlanki będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych na Politechnice Śląskiej. Całkowita wartość projektu to ok. 105 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz