materiały prasowe
materiały prasowe

Kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem trwała 2 lata. Było 2 przedstawicieli z woj. śląskiego, w tym jeden z Rybnika: przewodniczący zespołu ds. Klimatu, energii, ekologii i ochrony środowiska oraz członek komisji konkursowych Młodzieżowego Delegata RP na 76. Sesję ZO ONZ i Ambasadora Młodego Pokolenia. 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przyjęta prawie jednogłośnie. Jak mogliśmy się dowiedzieć, KRDzMP jest również czynnie zaangażowana w bezpośrednią pomoc seniorom poprzez działalność Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. 

Konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia przedstawiają się następująco:
8 – tyle było do tej pory konferencji konsultacyjnych wojewódzkich,
12000 – liczba uczestników Konsultacji do tej pory w tym 6000 w woj. śląskim,
4000 – tyle młodzież przygotowała spostrzeżeń i problemów dotyczących stanu obecnego,
2500 – tyle przygotowała propozycji rozwiązań problemów.

W Konkursie na Młodzieżowego Delegata RP na 76. Sesję ZO ONZ wybrano trzech Młodzieżowych Delegatów RP. Zostali nimi: Karol Jędruszek, Edgar Kobos oraz Piotr Okulski.

Karol Szymura podsumował także Konsultacje Nowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które odbyły się 14 czerwca. W spotkaniu udział wzięło 2 tysiące młodych ludzi. Wydarzenie było zwieńczeniem dwóch miesięcy pracy setek szkół z całej Polski. Radny wspomniał także o działalności opiniotwórczej projektów przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego, takich jak m.in.: m.in. PROO, FIO, Międzynarodowe Domy Spotkań, czy Uniwersytety Ludowe.
Oprócz tego Karol Szymura wspomniał o pomniejszych wydarzeniach, takich jak:

  • Gwarancje dla młodzieży
  • Forum Wspólnie dla Przyszłości
  • Koncert z okazji 100 – lecia Powstań Śląskich w Rybniku
  • Spotkanie z samorządowcami powiatu wodzisławskiego w celu utworzenia młodzieżowych rad
  • Patronat nad #PldlaMłodych
  • Patronat nad akcją #SprzątamyDlaPolski
  • Poparcie powoływania młodzieżowych sejmików w kilku województwach. 

Komentarze

Dodaj komentarz