fot. knurow.pl
fot. knurow.pl

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków zaczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. Według szacunków, z Programu skorzystać ma ponad 2,7 tys. gmin i powiatów.

W gronie tym znalazła sie także gmina Knurów, która w wyniku rozstrzygnięć konkursowych otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji komunalnej w obszarze ochrony środowiska.

W planach inwestycji znajduje się budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu FOCH o długości ok 1,2 km wraz z budową studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. Zadaniu towarzyszyć będzie budowa podziemnego zbiornika retencyjnego rurowego o długości ok. 0,2 km wraz z wylotem kanalizacji deszczowej.
Prace kanalizacyjne uzupełnione zostaną przebudową nawierzchni ulicy Ułanów wraz z podbudową oraz wykonaniem chodników i miejsc postojowych.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji oszacowano na 26 milionów złotych, ale ostateczną wartość poznamy dopiero po przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. 

 

(źródło: knurow.pl)

 

Komentarze

Dodaj komentarz