Fot: M. Koczy
Fot: M. Koczy

Jeszcze kilka miesięcy temu, rybnickich nauczycieli jakkolwiek miała motywować symboliczna złotówka, co chociażby prześmiewał w swoim felietonie Tomasz Olbratowski. Od września dodatek ten wzrósł jednak do średnio 60 złotych. Dziś prezydent Piotr Kuczera poinformował o kolejnych zmianach, które pozytywnie powinny wpłynąć na pensje nauczycieli.

- Po konsultacjach z przewodniczącym komisji finansów, zwiększamy środki na dodatek motywacyjny w grudniu. O tej decyzji radny wraz z moim zastępcą poinformowali dyrektorów podczas dzisiejszego spotkania - informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jak mówi prezydent, w grudniu zostanie wypłacony wyższy jednorazowy dodatek motywacyjny, który wyniesie średnio 500 zł na etat. W sumie dodatek ten to 1 mln złotych z budżetu miasta. Piotr Kuczera zapowiada, że to jednak nie wszystko. 

- Udało nam się wygospodarować znaczące oszczędności w budżetach placówek oświatowych, które mogły zostać przeznaczone na wypłatę dodatku. W planowanym budżecie na 2022 rok przewidujemy wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 25% w stosunku do lat ubiegłych. Spełniamy tym samym obietnice złożone nauczycielom - podkreśla.

Jak podkreśla radny Marek Florczyk, doszło do solidarnego wspierania procesu przywracania dodatku motywacyjnego. 

- Prezydent Piotr Kuczera dotrzymał słowa informując w czerwcu br., że nie wyklucza zwiększenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Rybniku już od grudnia br. W grudniu nauczyciele otrzymają jednorazowy dodatek motywacyjny w wysokości średnio ok. 500 zł na etat z zastrzeżeniem, że jego maksymalna kwota nie będzie mogła przekroczyć 1000 zł na osobę, zaś minimalna wyniesie 100 zł dla pełnozatrudnionego nauczyciela. Zastępca Prezydenta Wojciech Świerkosz poinformował, że od stycznia 2022 roku przewidziano wzrost dodatku motywacyjnego o 25% w stosunku do lat ubiegłych. Dziękuję radnym Wspólnie dla Rybnika i Koalicji Obywatelskiej za solidarne wspieranie procesu przywracania dodatku motywacyjnego - informuje w mediach społecznościowych radny Marek Florczyk, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Miasta Rybnika.

Rybnicki magistrat dodaje, że w 2021 roku do wyliczenia kwoty przewidzianej na dodatki motywacyjne w planie wydatków danej jednostki oświatowej przyjęto zasadę, że jest to 1 zł x liczba nauczycieli pełnozatrudnionych miesięcznie. - Przyjęcie powyższej kwoty było związane z faktem, że wydatki ponoszone na funkcjonowanie oświaty nie znajdują proporcjonalnego pokrycia w przekazywanej miastu subwencji. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, w sierpniu br. zapadła decyzja o zwiększeniu od września środków na dodatki motywacyjne do wysokości średnio 60 zł na etat dla pełnozatrudnionych nauczycieli w danej jednostce - słyszymy. 

Prezydent Piotr Kuczera zapowiada, że nadal będzie monitorował sytuację i nie wyklucza kolejnego zwiększenia środków.

Komentarze

Dodaj komentarz