Pixabay  Jednym z powodów, że trzeba złożyć deklarację jest zmiana danych osobowych właściciela nieruchomośc
Pixabay Jednym z powodów, że trzeba złożyć deklarację jest zmiana danych osobowych właściciela nieruchomośc

Kiedy właściciel posesji powinien zgłosić się do urzędu miasta i wypełnić nową deklarację?

- Po pierwsze, jeśli nastąpi zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Po drugie, gdy założyliśmy kompostownik, wówczas można bowiem skorzystać z ulgi – opłata za odpady zmniejszy się z 15 do 14 zł od osoby – informuje biuro promocji, kultury i sportu.  

Kolejnym powodem jest zmiana danych osobowych właściciela nieruchomości. W każdym z tych przypadków należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

- Jednocześnie przypominamy, że w przypadku ustalenia nowej stawki za śmieci, prezydent zawiadamia właściciela nieruchomości o jej wysokości. To iloczyn danych z deklaracji. Wówczas właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu – wyjaśnia bpkis.

Komentarze

Dodaj komentarz