Źródło: UM Knurów.
Źródło: UM Knurów.

Herman Hojka urodził się w 1940 roku w pobliskim Orzeszu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, gdzie po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkołach podstawowych. W dalszej drodze zawodowej objął również stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Knurowie, czy też Zespołu Szkół Budowlanych w Gliwicach.

Ważnym momentem w życiu Pana Hojki było członkostwo w Towarzystwie Miłośników Knurowa, którego był prezesem, a w praktyce dbał o upowszechnianie historii Knurowa. W swojej działalności był autorem wielu artykułów na łamach tygodnika „Przegląd Lokalny”, czy też „Zeszytów Knurowskich” i w wydaniu „Naszego Forum”, w którym zachęcał mieszkańców do dzielenia się własnymi materiałami z życia miasta. Do jego zbiorów można zaliczyć ważną publikację, pod tytułem: „Zarys dziejów Knurowa od końca XIII wieku do czasów współczesnych”.

W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego Rady Miasta Knurów. W 1996 roku otrzymał „Laur Knurowa”, w dowód uznania za wkład w rozwój miasta i popularyzację wiedzy o historii Knurowa.

Komentarze

Dodaj komentarz