fot. miasto.radlin.pl
fot. miasto.radlin.pl

Ostatecznie do ścisłego finału konkursu dotarła pani Gabriela Chromik. Doceniono jej wielkie  zaangażowanie w dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną oraz psychiczną seniorów. Do wielu zasług Pani Gabrieli należą m.in.: prowadzenie i koordynacja projektów dla seniorów, organizacja badań profilaktycznych dla mieszkańców Radlina czy aktywne wsparcie w codziennych działaniach na rzecz Radlina, 

Pani Gabriela Chromik w swoich działaniach nastawia się na szeroką współpracę z różnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami, nie tylko w mieście, ale też poza nim. W prowadzone przez nią działania zaangażowane są członkinie stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, radlińska sekcja Emerytów i Rencistów oraz organizacje pozarządowe: Młody Radlin, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne czy kluby sportowe. Jako emerytowana nauczycielka chętnie współpracuje z nauczycielami, a przez nich z dziećmi oraz młodzieżą z radlińskich szkół. Pełni też funkcję Radnej Miejskiej w Radlinie, przez co ma wpływ na wiele decyzji i działań służących polepszeniu warunków życia osób starszych w mieście.

Źródło: UM Radlin.

Komentarze

Dodaj komentarz