D. Tukalski Przygotowania do Akcji Zima w Rybniku
D. Tukalski Przygotowania do Akcji Zima w Rybniku

Jaka będzie zima w tym roku? Czy zarządcy zdążą na czas z polewaniem solanką śliskich dróg, a pługi usuną śnieżne zatory – zastanawiają się kierowcy. Sprawdziliśmy stan przygotowań poszczególnych samorządów, choć i tak słowa zweryfikuje życie.  

- Wygląda na to, że w tym roku w Rybniku to drogowcy zaskoczą zimę, a nie na odwrót…  Pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych są już w pełnej gotowości przed pierwszymi opadami śniegu – zapewnia Agnieszka Skupień, rzeczniczka urzędu miasta. - Być może kierowców zaskoczył już na drodze widok pługopiaskarki. To pracownicy RSK kompleksowo sprawdzali drogowy sprzęt zimowy. Drogowcy przetestowali pojazdy, uzupełnili zapasy piasku i soli drogowej – dodaje. 

W ramach Akcji Zima rybniccy drogowcy odśnieżają przeszło 467 kilometry dróg różnych kategorii: krajowe - 17,5 km, wojewódzkie - 37,4 km, powiatowe - 104,8 km, gminne - 307,4 km. W tym sezonie, RSK dysponują ok. 1 tys. ton piasku i ok. 1,3 tys. ton soli. Wyznaczono 12 tras zimowego utrzymania dróg. 

Główne, czyli wjazdowe i wyjazdowe z Rybnika oraz, po których porusza się komunikacja miejska utrzymuje sprzęt RSK. Pługo-piaskarki odśnieżają najważniejsze drogi bezpośrednio po opadach i pracują aż do ich ustąpienia oraz uzyskania pełnej przejezdności. Nawierzchnia głównych dróg powinna być czarna, według II i III standardu utrzymania zimowego. Jezdnia ma być odśnieżona i posypana na całej szerokości. Dopuszczalne są odstępstwa od tych standardów, ale należy poinformować, że po ustaniu opadów śnieg i błoto mogą zalegać od 4 – 6 godzin.

Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicy oraz chodnikami zajmują się firmy zewnętrzne. Są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania, czyli „na biało”, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (podjazdy, łuki) RSK sypie piasek lub sól. 

Część chodników w mieście jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK.

- Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio  przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji - zaznacza Agnieszka Skupień

- Akcja zimowa nie obejmuje terenów, których właścicielami są: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg – przypomina rzeczniczka.

Jak dodaje, wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg można zgłaszać do RSK, pod całodobowym nr. tel.: 32 43 29 560.
W Jastrzębiu-Zdroju drogi będą utrzymywało osiem firm wyłonionych w przetargu.

- Na ulicach pojawi się: 12 pługo-piaskarko-solarek, 24 pługo-piaskarki uliczne i 16 chodnikowych oraz 17 sztuk sprzętu dodatkowego (np. minitraktorów i samochodów dostawczych) – wylicza Łukasz Parylak z wydziału informacji, promocji i współpracy zagranicznej.   

Akcja zima rozpoczęła się 1 grudnia i potrwa do 31 marca.

- Pojazdy są gotowe do pracy. Zabezpieczono materiał uszorstniający na pierwsze dni zimy w ilości: sól – 760 ton, piasek – 384 tony, mieszkanka soli i piasku – 50 ton oraz solanki – 15 m sześc. - informuje Parylak. 

Jastrzębie podzielono na 15 kwartałów, a zimowe utrzymanie miasta ma kosztować 3 187 630,00 zł. Obejmuje wydatki na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, ale też bieżące działania np.  porządkowanie zieleni nieujętej w stałym utrzymaniu. Koordynatorem akcji jest straż miejska. 

W Wodzisławiu Śląskim utrzymaniem ulic zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich, który dysponuje 400 tonami soli drogowej i 100 tonami piasku. - Koordynuje działania w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych – wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, główny specjalista ds. komunikacji i promocji miasta. Podaje też przydatne numery telefonów: ZDM - 32 455 61 34, infolinii Akcji Zima - 32 455 39 05, dyżurnego akcji - 693 355 376.

Dla dróg powiatowych właściwy jest punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu z siedzibą w Syryni, po nr tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 – w. 25, 508 114 717). Drogi wojewódzki: Łużycką, Marklowicką, Jastrzębską, Pszowską, Młodzieżową obsługuje podwykonawca - Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe DOMINIK, pod nr tel. 728 855 706, 698 225 932. Szosami krajowymi w obrębie miasta (ul. Rybnicka, Witosa, Bogumińska) opiekuje się punkt dyspozytorski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach, pod nr tel. 32 234 06 91 lub 92. W razie potrzeby można też dzwonić do Bazy Materiałowej w Raciborzu - tel. 32 415 24 46 albo Punktu Informacji Drogowej w Katowicach - tel. całodobowy 32 259 67 06. Interwencje podejmą również strażnicy miejscy, dostępni pod nr tel. całodobowego - 32 455 13 45; 986 i komórkowego - 604 620 588.

Urząd Miasta w Żorach nie przekazał nam do momentu publikaccji tego artykułu informacji o przygotowaniach do Akcji Zima.
 

Komentarze

Dodaj komentarz