Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

–  Doprowadziliśmy do szczęśliwego finału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach zakończyła pomyślnie inwestycję w listopadzie br. Mam nadzieję, że mieszkańcy odczują poprawę. Ile można było zrobić, aby wyciszyć uciążliwe stukanie na autostradzie A1 przy knurowskim stawie Moczury, tyle zrobiono – mówi Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, która zajmowała się tą sprawą.

Przypomnijmy, że od kilku lat mieszkańcy okolic wiaduktu przy Farskich Polach w Knurowie skarżyli się na uciążliwy hałas i stukot, jaki powodowały przejeżdżające po nim pojazdy. Drażniący uszy dźwięk stawał się nie do wytrzymania. Na szczęście, dzięki współpracy wielu podmiotów m.in. Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Urzędu Miejskiego w Knurowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przy wsparciu ówczesnego posła na Sejm, Piotra Pyzika, Krystiana Kiełbasy, ówczesnego radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystiana Kiełbasy i zaangażowaniu radnego Rady Miejskiej w Knurowie, Andrzeja Porady udało się częściowo wyeliminować źródło hałasu.

– Jesteśmy zadowoleni z efektu, jaki udało się uzyskać. Hałas przy Farskich Polach obniżył się o 5 decybeli. Jest dużo lepiej – podkreślił Andrzej Porada, knurowski radny, serdecznie dziękując Ewie Jurczydze za zaangażowanie w koordynację działań mających na celu zmniejszenie uciążliwego dla mieszkańców hałasu.

Prezentację dot. realizacji inwestycji na knurowskim wiadukcie, użytych technologii i rozwiązań zmniejszających hałas przedstawiała Małgorzata Półtorak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA w Katowicach.

– W okresie od maja do września 2021 roku realizowaliśmy prace związane z montażem osłon akustycznych pod dylatacjami mostu WA-470 w Knurowie. Przedmiotowe urządzenia wykonano w formie zabudowy szczeliny dylatacyjnej, składającej się z kilkunastu paneli z płyt polietylenowych. Panele te posiadają możliwość otwarcia i zamknięcia w celu prowadzenia czynności inspekcyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu. Bezpośrednio do paneli, od strony dylatacji przymocowany jest materiał izolacyjny pochłaniający dźwięk typu „piramidki akustyczne” o grubości 5 cm. W październiku br. w trzech punktach zlokalizowanych na terenie osiedla Farskie Pola w Knurowie wykonaliśmy ciągłe pomiary równoważnego poziomu dźwięku w czasie 24 godzin. Jest znacząca poprawa – opowiedziała naczelnik Małgorzata Półtorak.

Na spotkaniu obecny był także m.in.  Marek Niełacny, dyrektor GDDKiA w Katowicach. Ewa Jurczyga złożyła podziękowania wszystkim obecnym za owocną współpracę, wyraziła nadzieję, że dzięki tej inwestycji jakość życia mieszkańców, zagrożonej hałasem części Knurowa, znacząco się poprawi.

Komentarze

Dodaj komentarz