Fot: Facebook.com, Andrzej Sączek - Radny Miasta Rybnika
Fot: Facebook.com, Andrzej Sączek - Radny Miasta Rybnika

Samochód posiada napęd 4x2 i silnik o mocy 120 KW spełniający wymogi normy EURO 6. Pojazd wyposażony jest m.in. w zbiornik wody o pojemności 1000 m3 i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów. Ma także wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o  wydajności pompy min 80 litrów na minutę z linią szybkiego natarcia, wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zestaw radiotelefonów przenośnych oraz urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze. W wozie znajduje się też inny drobny sprzęt, niezbędny do prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

Nowy OPEL Movano zastąpił wyprodukowanego w 1999 roku Lublina,  który  zostanie użyczony do  OSP Popielów. Samochód kosztował 359 800 zł, z czego 184 800 zł to środki z budżetu miasta Rybnika, a 175 000 zł to dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego.

Już poświęcony i gotowy do służby

We wczorajszym poświęceniu nowego wozu wzięli udział rybniccy radni Krystyna Wałach oraz Andrzej Sączek. Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Miejski PSP w Rybniku bryg. Wojciech Kruczek, zaś władze miejskie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Janusz Abrachamowicz. Pojawili się także radni sejmiku oraz senator Wojciech Piecha. 

Wczorajszą uroczystość uświetniła także obecność pocztów sztandarowych OSP Chwałęcice, Górników z Chwałęcic oraz jednostek OSP z Orzepowic, Grabowni, Jejkowic i Zwonowic. Tego dnia nie mogło zabraknąć również orkiestry górniczej z Jankowic.

- Druhom i Druhnom chwałęcickiej jednostki gratuluję wspaniałej organizacji i nowego wozu strażackiego (teraz czas na realizację kolejnego marzenia jakim jest nowa remiza strażacka). Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - podkreśla radny Andrzej Sączek.

Komentarze

Dodaj komentarz