Materiały prasowe, powiat wodzisławski
Materiały prasowe, powiat wodzisławski

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej przy drodze. Odcinek objęty modernizacją to niemal dwa kilometry, aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. Z uwagi na tak duży zakres inwestycji, jej zakończenie planowane jest na połowę 2023 roku.

Wykonawcą, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania, jest firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwieklic, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę niecałych 8,2 mln zł. W sumie w przetargu swoje oferty złożyło łącznie ośmiu wykonawców. Firma DROGRÓD oprócz realizacji prac drogowych odpowiedzialna będzie m.in. za opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku.

Umowę na realizację zadania z wykonawcą podpisał starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz Skatuła. W spotkaniu uczestniczył również wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Wójcik. Starosta wspólnie z wójtem już zaprosili przedstawicieli wykonawcy do udziału w spotkaniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami, podczas którego będą mogli przybliżyć szczegóły i etapy prac oraz związane z tym utrudnienia. Firma z kolei zadeklarowała chęć współpracy z samorządem lokalnym w celu bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów dotyczących inwestycji.

Warto przypomnieć, że na zadanie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy cenie 8,2 mln zł wartość dofinansowania z Funduszu to niespełna 4,5 mln zł. Resztę dopłacą po połowie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Gorzyce, na terenie której inwestycja będzie realizowana.

Sama inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego przez Powiat we współpracy z Gminą Gorzyce w 2019 r. Od tego czasu całkowicie zmodernizowano już ok. 3 km drogi za łączną kwotę niespełna 13 mln zł. Gros środków pochodziło z pozyskanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dofinansowań z programów rozwoju dróg.

Komentarze

Dodaj komentarz