Pixabay Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego
Pixabay Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego

W maju tego roku skończę 60 lat i będę mogła przejść ze świadczenia kompensacyjnego na emeryturę. Co opłaci mi się bardziej: złożyć wniosek w maju czy poczekać z jego złożeniem do lipca? Podobno data złożenia wniosku ma wpływ na wysokość świadczenia i czasami warto poczekać ze złożeniem wniosku do drugiego półrocza?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Informacja o dacie, do której jest przyznane świadczenie jest zawarta w decyzji. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wypełniony wniosek może Pani złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed dniem, w którym spełni Pani warunki niezbędne do uzyskania emerytury – a więc nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku prawo do emerytury przyznamy od daty ukończenia wieku emerytalnego i zachowa pani zarówno ciągłość w wypłacie świadczeń jak i w ubezpieczeniu zdrowotnym. Może Pani również złożyć wniosek o emeryturę po dacie osiągnięcia wieku emerytalnego – decyzja należy do Pani. Co do zasady, im później przechodzimy na emeryturę, tym nasze świadczenie będzie wyższe – ponieważ z każdym miesiącem skraca się tzw. średnie dalsze trwanie życia, przez które dzielona jest suma naszych wszystkich zwaloryzowanych składek. Można też skorzystać na kolejnej, kwartalnej waloryzacji składek i kapitału. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli złoży Pani wniosek w kolejnych miesiącach, to emerytura zostanie przyznana od miesiąca, w którym złożono wniosek, a nie od daty osiągnięcia wieku emerytalnego.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu – wynikało to z zasad waloryzacji składek i kapitału początkowego, zapisanych na koncie ubezpieczonego. Obecnie problem z tzw. czerwcowymi emeryturami już nie występuje. Dzięki zmianie przepisów, przy ustalaniu wysokości emerytury w czerwcu możemy uwzględnić dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały. Kluczowe jest to, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za I kwartał roku, są korzystniejsze niż waloryzacja roczna.

Zachęcam Panią do skorzystania z usług naszych doradców emerytalnych, którzy z pomocą specjalnego kalkulatora emerytalnego mogą wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury, w zależności od daty złożenia wniosku. Prognozowana emerytura jest wyliczana na podstawie danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Aby skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, wystarczy zgłosić się w najbliższej jednostce ZUS. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu.

Prognozowaną wysokość emerytury można sobie także wyliczyć samodzielnie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wystarczy posiadać profil na PUE. Informacje o tym, w jaki sposób można założyć profil na PUE, dostępne są na naszej stronie internetowej.

Podczas wizyty w ZUS, czy to w formie tradycyjnej, czy też on-line, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, reszta danych, potrzebnych do wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia jest na koncie ubezpieczonego.

Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt

Komentarze

Dodaj komentarz