post image
Ireneusz Stajer Aleksander Lubina

Aleksander Lubina

„Dochodzenie do własnej tożsamości jest długą, mozolną pracą nad sobą, a trudności w kreowaniu swojego "ja" są konsekwencją istniejących warunków społecznych, które nie zawsze stwarzają możliwości do samorealizacji, bo nie są wolne od konfliktów i zagrożeń, napięć i sprzeczności. Uczymy się zaspokajać potrzeby poprzez wrastanie w świat norm społecznych i wartości kulturowych. (M. W. Poznańska, Tożsamość jako element kultury pedagogicznej współczesnego wychowawcy, „Edukacja Dorosłych” 1995 nr 2, s. 64–65)

Największy wpływ na kształtowanie tożsamości górnośląskiej z założenia mają: myśliciele, pisarze, historycy, etnografowie, artyści, uczeni i przedstawiciele zawodów społecznego zaufania (prawnicy, politycy, nauczyciele, dziennikarze, architekci, a także duchowni) oraz ośrodki ich działania: media, ustawodawstwo, uniwersytety i inne instytucje edukacyjne, stowarzyszenia kulturalne i zawodowe, organizacje pozarządowe, placówki badawcze, towarzystwa naukowe, wydawnictwa.

Ludzie bez krytycznej świadomości posiadanego dziedzictwa i nieprzywiązani do tradycji nie są w stanie umacniać swej tożsamości.

Ponieważ myśliciele, pisarze, historycy, etnografowie, artyści, uczeni i przedstawiciele zawodów społecznego zaufania (prawnicy, politycy, nauczyciele, dziennikarze, architekci, a także duchowni) potrzebują ludzi, którzy się z nimi utożsamiają lub się z nimi nie zgadzają, to każdy z nas musi pracować nad swą tożsamością.

Górnoślązacy bezkrytycznie widzący swą odmienność w roladach, krupniokach, familokach i pontach, a nie umacniający swej tożsamości poprzez samodoskonalenie nie wzmacniają ani tożsamości osobistej ani etnicznej, ponieważ nie można powiedzieć, że jestem podobny do rolady, krupnioka lub familoka.

O autorze

Aleksander Lubina - autor i redaktor literatury oświatowej, poradników oraz pomocy szkolnych, 37 lat pracy na wszystkich etapach nauczania (od nauczania początkowego do uniwersytetu), medal Komisji Edukacji Naukowej, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, edukator i egzaminator MEN, doradca i konsultant ds. edukacji regionalnej i europejskiej, ds. języków obcych, oraz edukacji dorosłych.

Komentarze

Dodaj Komentarz